Servizos de apoio ao alumnado

Axudas económicas

A ADI colabora na difusión de información acerca deste tipo de axudas, e fai chegar este tipo de información a través do correo electrónico ou por outras vías ao estudantado que forma parte das nosas bases de datos e que pode acceder a este tipo de axudas.

Adaptacións 

O alumnado que desexe solicitar algún tipo de adaptación debe achegar unha solicitude á Unidade de Atención á Diversidade do 18 de xullo ao 29 de agosto de 2016. Nesa solicitude deberá presentar os seguintes documentos:

  • Solicitude de servizos (ver documento)
  • Fotocopia do DNI
  • Fotocopia do documento oficial no que se recolle o tipo e grao de discapacidade do solicitante (No caso de estudiantes con dislexia, TDAH ou dificultades de aprendizaxe que non teñan asociado un recoñecemento do grao de discapacidade, deben achegar todos os informes médicos que teñan para poder valorar as adaptacións)
  • Fotocopia da matrícula para o ano 2016/2017.
  • Fotocopia dos horarios das materias nas que se vai matricular no ano 2016/2017. (No caso de non telos no período de solicitude, poderá achegarse con posterioridade).
  • Fotocopia da Declaración da Renda do último ano (só no caso de servizos de transporte adaptado, asistencia persoal ou ILSE)
Préstamo de dispositivos

O alumnado poderá solicitar dispositivos adaptados (ratos, netbook, gravadoras,...) e software accesible, segundo a dispoñibilidade no servizo nese momento. 

Transporte adaptado:

Un servizo ofertado ao alumnado con dificultades para desprazarse, subvencionado exclusivamente pola Universidade da Coruña. Para solicitar este servizo, é preciso encher un formulario e achegar a documentación que se solicita no prazo que se indica máis arriba.

Asistencia persoal:

Ao alumnado con diversidade funcional ou con necesidades educativas especiais/específicas, ofértase un servizo asistencial persoal durante o curso universitario nos períodos de asistencia a clase. Para solicitar este servizo, é preciso encher un formulario e achegar a documentación que se solicita no prazo que se indica máis arriba.

Intérprete de lingua de signos:

Ao alumnado que precise de intérprete de lingua de signos, ofértase a posibilidade de ter unha persoa que interpréte en lingua de signos as clases presenciais. Para solicitar este servizo, é preciso encher un formulario e achegar a documentación que se solicita no prazo que se indica máis arriba.

Rexistro de necesidades:

Coas solicitude de adaptacións presentadas polo alumnado nos prazos arriga indicados, crearáse un informe de adaptacións que ser fará chegar ao titor/a de diversidade do alumno/a no seu centro, que á súa vez derivará a información das adaptacións aos docentes implicados.

Dinamización doutros servizos universitarios con recursos humanos, materiais e tecnolóxicos, para optimizar a atención ás necesidades educativas especiais da comunidade universitaria, así como a búsqueda de recursos de novas tecnoloxías que faciliten o acceso ás persoas con algún tipo de discapacidade á vida universitaria.

Residencias Universitarias adaptadas:


 

 


Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000

dominio .gal