Información sobre a admisión de ofertas e a apertura de plicas / Subministros anos anteriores