Información sobre admisión de ofertas e apertura de plicas / Subministración 2017