COMPOSICIÓN    CONTACTO     UDC              

  

REUNIÓNS DO COMITÉ DE EMPRESA

 

26-outubro-2010. Convocada para as 10 unha reunión do Comité de Empresa para, ademais de varios asuntos de trámite, analizar a situación e avaliar as alternativas.

19-outubro-2010. Reunión coa xerencia, na que se nos informou do estado de cousas en canto ao financiamento.

13-outubro-2010. Reunión do Comité de Empresa para valorar a resposta da universidade ao escrito enviado.

04-set-10. Reunión do Comité. Incumprimento de prazos por parte da Xerencia.

Cadro de actividade até outubro de 2010:

Reunións ás que estaba convocado todo o Comité. Non se conta a participación en comisións e outros órganos de representación.

13-set-10. Reunión do Comité de Empresa para a preparar a reunión coa xerencia.

16-xun-10. 09:30 h - Reunión do Comité de Empresa. RPT e RDL 8/2010 (descontos).

14-xun-10. Reunión do Comité de Empresa. Informe das comisións de convocatorias e formación. Horario dos días 13 e 14 de setembro nos centros. Análise das consecuencias do RD Ley 8/2010.

25-mai-10. Reunión do Comité de Empresa. Asuntos tratados: reglamento formación, problemas cos cursos de perfeccionamento, comisión de convocatorias (temarios).
06-mai-10. Reunión da mesa negociadora da RPT, e posterior reunión do Comité de Empresa.
28-abr-10. Reunión do Comité de Empresa. Asuntos: RPT, convocatorias de oposición, proposta de membros de tribunais para as oposicións.
26-abr-10. Reunión do Comité de Empresa. Asuntos: RPT, cursos, incidencias no intercambio de vacacións.
13-abr-10. Reunión do Comité de Empresa.

23-mar-10. Reunión do Comité de Empresa ás 9:30 h.

15-mar-10. Reunión do Comité de Empresa ás 9:00 h. Temarios, convocatorias e RPT.

05-mar-10. Reunión do Comité de Empresa. Temarios, cursos, convocatorias e RPT.

01-mar-10. Reunión do Comité de Empresa. RPT e asuntos pendentes.

15-feb-10. Reunión do Comité de Empresa para tratar cuestións relativas á RPT.

10-feb-10. Reunión do Comité de Empresa para tratar cuestións relativas á RPT.

02-feb-10. Reunión do Comité de Empresa. Elaboración dunha proposta de temarios para diversos grupos afectados pola Transitoria II.

01-feb-10. Reunión do Comité de Empresa para concretar unha proposta sobre a Transitoria II.

25-xan-10. Reunión de traballo do Comité de Empresa para tratar sobre a Transitoria II.

18-xan-10. Reunión do Comité de Empresa ás 9:30 para tratar a Transitoria II.

07-xan-10. Reunión do Comité de Empresa. Asuntos de trámite e preparación da reunión do día 11 coa xerencia.

14-dec-09. Reunión do Comité de Empresa.

09-dec-09. Reunión do Comité de Empresa cos Técnicos de laboratorio fixos do grupo IVA.

30-nov-09. Reunión do Comité de Empresa coa xerencia para continuar a negociación das convocatorias das áreas de Laboratorio e Telefonistas.

27-nov-09. Reunión do Comité de Empresa.

23-nov-09. Reunión do Comité de Empresa coa xerencia para negociar as convocatorias das áreas de Laboratorio e Telefonistas. A negociación aínda non rematou.

19-nov-09. Reunión do Comité de Empresa cos Técnicos de laboratorio fixos do grupo IV-A.

12-nov-09. Reunión do Comité de Empresa, ás 9:30 na Reitoría. Elaboración de propostas para as convocatorias de concurso-oposición das áreas de Laboratorio e Telefonistas. Proposta de regulamento de formación.

05-nov-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Estudo e valoración das propostas recibidas de xerencia para as convocatorias de concurso-oposición das áreas de Laboratorio e Telefonistas.

08-out-09. Reunión do Comité de Empresa. Tratáronse asuntos de trámite, e decidiuse, entre outas cuestións, a denuncia do convenio e solicitar da xerencia unha reunión para establecer un calendario de traballo para desatascar a situación do persoal laboral.

04-set-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Entre os temas a tratar estaba a designación de membros para os tribunais das oposicións e a revisión final das convocatorias. 

27-xul-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Concreción dunha proposta alternativa para as convocatorias das áreas de Conserxaría e Informática.

22-xul-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Estudo e valoración das propostas recibidas de xerencia para as convocatorias de concurso-oposición das áreas de Conserxaría e Informática, así como un concurso de traslados (5 prazas do grupo IV-B).

01-xul-09. Continuación da Reunión do Comité de Empresa iniciada o 22 de xuño.

22-xun-09. Reunión do Comité de Empresa. Entre os asuntos a tratar estaban os criterios para as vindeiras convocatorias de oposición. A reunión continuará o vindeiro mércores 1 de xullo.

05-xun-09. Reunión do Comité. Valoración das xuntanzas co xerente e a Xunta de Peroal. Nomeamento de representante no Consello de Goberno e estudo das próximas actuacións (convocatorias, cursos, etc.).

21-mai-09. Reúnese o Comité de empresa para preparar a reunión coa xerencia.

27-abr-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Entre outros asuntos tratouse da convocatoria de asembleas para a ratificación do III Convenio Colectivo.

15-abr-09. Reunión do Comité de Empresa.

27-mar-09. Reunión do Comité de Empresa. Evaluación da proposta económica da Xerencia e asuntos de trámite.

24-mar-09. Reunión da Comisión de negociación do convenio. A Xerencia achega unha oferta económica, baseada na proposta do Comité, pero con modificacións. Chégase a un preacordo, a falta da comprobación concreta das contas e o texto.

09-mar-09. Reunión extraordinaria do Comité para valorar a nova proposta.

16-feb-09. Reunión extraordinaria do Comité, para tratar asuntos da negociación do convenio.

10-feb-09. Reunión extraordinaria do Comité, para unificar posturas de cara a negociación do convenio.

02-feb-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa, que terá continuación o martes 10.

26-xan-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa.

19-nov-2008 e 14-xan-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Acta.

28-nov-08. Reunión extraordinaria do Comité. Acta.

10-nov-2008. Reunión extraordinaria do 10 de novembro de 2008. Acta.

05-nov-2008. Constitución do Comité. Acta.