COMPOSICIÓN    CONTACTO     UDC              

  

 ENTRADAS ANTERIORES

21-agosto-09. Recibimos unha resolución da Consellería de Traballo e Benestar, con data do 5 de agosto e saída do 11 de agosto, na que se acorda a publicación no BOP do noso Convenio Colectivo.

 

06-agosto-09. Firma dun novo cambio ao convenio a instancias da Consellería de Traballo (artigo 45.2).

 

29-xullo-09. Reunión coa xerencia. Negociación das convocatorias das áreas de conserxería e informática. A negociación prolongouse ata o día seguinte en sesións de mañá e tarde. Houbo preacordo aínda que quedaron algúns flecos por concretar. Dificilmente poderán concretarse antes da semana do 17 ao 21 de agosto.

 

27-xullo-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Concreción dunha proposta alternativa para as convocatorias das áreas de Conserxaría e Informática. Firma das follas modificadas do convenio por imposición da Consellería de Traballo. As modificacións afectan a textos que non foron modificados na negociación senon que xa estaban presentes no anterior convenio, e que non concordaban co Estatuto dos traballadores vixente (28.2.2, 43.a, 44.b e 45.2).

 

23-xullo-09. A xerencia xa deu orde de pago das nóminas segundo o novo convenio, pese a que aínda non foi publicado. Non obstante pode que non se faga efectiva a adaptación até a nómina de agosto.

 

22-xullo-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Estudo e valoración das propostas recibidas de xerencia para as convocatorias de concurso-oposición das áreas de Conserxaría e Informática, así como un concurso de traslados (5 prazas do grupo IV-B).

13-xullo-09. Denuncia da convocatoria de 7 bolsas para o CECAFI.

 

1-xullo-09. Continuación da Reunión do Comité de Empresa iniciada o 22 de xuño.

30-xuño-09. Reunión do Consello de Goberno. Adxúntase informe do tratado segundo o noso representante.

26-xuño-09. Reunión co Sr. Reitor solicitada conxuntamente polo Comité de Empresa e a Xunta de Persoal. Adxúntase resumo do tratado segundo o presidente do Comité.

23-xuño-09. Presentada solicitude de corrección de erro no posto Número 427 da  RPT.

23-xuño-09. Presentada ante a Inspección de Traballo unha denuncia relativa á  área de rede do SIC.

 

22-xuño-09. Reunión do Comité de Empresa ás 17:00 na reitoría. Entre os asuntos a tratar estaban os criterios para as vindeiras convocatorias de oposición. A reunión continuará o vindeiro mércores 1 de xullo.

19-xuño-09. Presentada ante a Inspección de Traballo unha denuncia conxunta relativa a privatización parcial do servizo de información telefónica.

10-xuño-09. Asinouse o Convenio Colectivo. Asinaron o Reitor, o presidente do Comité de Empresa e os delegados de todos os sindicatos. Detectouse a última hora un erro no anexo VI, que foi corrixido posteriormente (12 de xuño). O anexo VI detalla o acordo do ano 2006 para a distribución das prazas de promoción interna.

 

5-xuño-09. Reunión do Comité. Valoración das xuntanzas co xerente e a Xunta de Peroal. Nomeamento de representante no Consello de Goberno e estudo das próximas actuacións (convocatorias, cursos, etc.).

 

5-xuño-09. Reunión coa Xunta de Persoal. Chegóuse a acordos en canto ao maneira de encarar ás privatizacións, becarios ou laboras en postos estructurais e acción social. Os acordos iranse materializando nas vindeiras semanas. 

4-xuño-09. O Consello Social aprobou o Convenio Colectivo. Pulsa no icono da esquerda para baixar o texto definitivo.

27-maio-09. Reunión coa xerencia. Adxúntase resumo do tratado.

 

21-maio-09. Reúnese o Comité de empresa para preparar a reunión coa xerencia.

 

5 e 6-maio-09. Resultado das asembleas celebradas na Coruña e Ferrol

 

Votos a favor da
firma do convenio

Votos en contra da
firma do convenio


Abstencións

Ferrol

13

0

1

 A Coruña

39

1

6

Total

52

1

7

 

27-abr-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa. Entre outros asuntos tratouse da convocatoria de asembleas para a ratificación do III Convenio Colectivo. As asembleas celebraranse a vindeira semana:

     - Martes 5 de maio ás 18 horas: Ferrol (Fac. Humanidades - Salón de Graos)
     - Mércores 6 de maio ás 18 horas: A Coruña  (Salón de Actos da ETS de Mariña Civil)

Pulsa aquí para baixar o texto do convenio*

* O texto final  foi enviado ao servizo de normalización lingüística para a súa revisión. Recomendamos esperar á versión final para a súa impresión, especialmente si se fai con vistas ao estudo de cara ás oposicións.

 

23-abr-09. Remata a negociación do Convenio.

 

21-abr-09. Pódese consultar un simulador para ver cómo quedan as retribucións. O cálculo de nóminas é complexo e, pese ás comprobacións, pode haber erros de cálculo polo que debe tomarse como algo orientativo. Precísase javascript habilitado.
Ver simulador

 

15-abr-09. Reunión do Comité de Empresa.

 

03-abr-09. Reunión da mesa de negociación do Convenio. Chégase a un preacordo económico. Iníciase o repaso ao texto final do Convenio.

 

27-mar-09. Reunión do Comité de Empresa. Evaluación da proposta económica da Xerencia e asuntos de trámite.

 

24-mar-09. Reunión da Comisión de negociación do convenio. A Xerencia achega unha oferta económica, baseada na proposta do Comité, pero con modificacións. Chégase a un preacordo, a falta da comprobación concreta das contas e o texto.

 

16 e 17-mar-09. Resultado das asembleas celebradas na Coruña e Ferrol

 

Votos a favor de
manter a transitoria

Votos a favor da
alternativa económica


Abstencións

Ferrol

15

0

1

A Coruña

53

2

4

Total

68

2

5

 

11-mar-09. O Comité de Empresa convoca a unha asemblea extraordinaria aos traballadores dos grupos IVA e IVB que terá lugar en:

Ferrol: luns 16 de marzo ás 18:00 horas na Sala de Graos da Facultade de Humanidades

A Coruña: martes 17 de marzo ás 18:00 horas na Aula Magna da Facultade de Socioloxía

Na asemblea decidirase o camiño a tomar respecto da Transitoria II, decidindo entre mantela como está ou aceptar a proposta económica da xerencia a cambio de renunciar ás promocións.

A proposta económica da xerencia pode levarse a cabo de dous xeitos:

a) Un incremento bruto mensual de 100€ no complemento de posto para todas as categorías dos grupos IVA e IVB. O total do incremento non se acadaría ata o ano 2011. Para o ano 2009 aplicaríase o 30%, no ano 2010 pasaría a ser o 70%, e no ano 2011 acadaríase o 100% do incremento proposto.

b) Un incremento bruto mensual de 110€ no complemento de posto para todas as categorías dos grupos IVA e IVB. Levaríase a cabo en dous anos: 50% no ano 2010 e acadaríase o 100% en 2011.
 

 

10-mar-09. Reunión da Comisión de negociación do convenio. O comité rechaza a proposta económica da xerencia tal como está, e propón modificacións á mesma. Por motivos alleos ao comité a seguinte reunión posponse até o  martes 24 de marzo.

 

09-mar-09. Reunión extraordinaria do Comité para valorar a nova proposta.

 

06-mar-09. Reunión da Comisión de negociación do convenio. A xerencia presenta unha nova proposta económica, substancialmente diferente tanto na súa cuantía como conceptualmente.

 

25-feb-09. Reunión da Comisión de negociación do convenio. Remátase a negociación da parte normativa. Chegados á parte económica as posturas son tan distantes que se interrompe a negociación. Acórdase deixar un período de reflexión, e ter unha nova reunión o 6 de marzo.

 

17 e 19-feb-09. Reunións da Comisión de negociación do convenio. A xerencia achega a proposta económica a cambio da anterior transitoria II, que pode levarse a cabo de dous xeitos:

 a) Un incremento bruto mensual de 100€ no complemento de posto para todas as categorías dos grupos IVA e IVB. O total do incremento non se acadaría ata o ano 2011. Para o ano 2009 aplicaríase o 30%, no ano 2010 pasaría a ser o 70%, e no ano 2011 acadaríase o 100% do incremento proposto.

b) Un incremento bruto mensual de 110€ no complemento de posto para todas as categorías dos grupos IVA e IVB. Levaríase a cabo en dous anos: 50% no ano 2010 e acadaríase o 100% en 2011.

Consultarase aos traballadores dos grupos afectados antes de tomar unha decisión.

 

16-feb-09. Reunión extraordinaria do Comité, para tratar asuntos da negociación do convenio.

 

12-feb-09. Reunión da Comisión de negociación do convenio. A xerencia está disposta a presentar unha proposta económica a cambio da transitoria se todos os sindicatos están de acordo en explorar esa vía. O comité pide que a proposta se concrete.

 

10-feb-09. Reunión extraordinaria do Comité, para unificar posturas de cara a negociación do convenio.

 

03 e 04-feb-09. Reunións da Comisión de negociación do convenio. Houbo acordo na distribución da puntuación entre a oposición e a fase de concurso.

 

2-feb-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa, que terá continuación o martes 10.

 

27 e 28-xan-09. Reunións da  Comisión de negociación do convenio.

 

26-xan-09. Reunión extraordinaria do Comité de Empresa.

 

22-xan-09. Constitución da mesa negociadora do III Convenio Colectivo.

15-xan-09. Entregada á Xerencia a proposta de convenio do Comité

14-xan-09. Reunión do Comité de Empresa (continuación da reunión ordinaria do 19 de decembro de 2008)

22-dec-08. Solicitude de reunión e información á Xerencia.

22-dec-08. Escrito ao Reitor e ao Xerente sobre acoso laboral na UDC.


 

19-dec-08. Reunión ordinaria do Comité de Empresa

18-dec-08. III Convenio Colectivo. Borrador coa proposta de modificacións do articulado da Universidade.


 

04-dec-08. Asemblea na Coruña


 

03-dec-08. Asemblea en Ferrol

05-dec-08. Denuncia da convocatoria de axudas de matrícula para PAS

28-nov-08. Reunión extraordinaria do Comité

10-nov-08. Reunión extraordinaria do Comité

05-nov-08. Constitución do Comité

 

Voltar á paxina inicial