Correo electrónico: comite.pas @ udc.es

Correo ordinario:

Presidente do Comité de Empresa
Reitoría
Universidade da Coruña

 

  Secretario do Comité de Empresa
Facultade de Económicas
Campus de Elviña
Universidade da Coruña

     
 

BUZÓN DE SUXERENCIAS

 

 

 

Asunto:

 
 

Texto: 

 
     
 

 Se queres recibir resposta cubre os seguintes datos:

 

 

 

E-mail:

 
   

Nome:

Centro: