COMPOSICIÓN    CONTACTO     UDC              

  

CONVOCATORIAS

Convocatorias publicadas

 

Auxiliares de servizos 1

Técnicos de grao medio en informática 2

Técnicos superiores en informática

Conserxes3

Técnicos especialistas de informática  (DOGA - BOE)

Telefonistas4

 

1 Pese a existencia dun recurso contra a convocatoria o proceso seguirá adiante.

   Manual do progama Ganes en pdf: podes descargalo aquí

2 Publicada no BOE unha corrección de erros que non afecta aos prazos: ver pdf

3 Por ser de promoción interna a convocatoria só se publicará no DOGA, pese a que pon que o prazo conta a partir da súa publicación no BOE. Enviouse unha correción de erros ao DOGA, polo que o prazo conta desde a publicación de esa corrección (28 de decembro de 2009).

4 O prazo de presentación de solicitudes ten como referencia a data de publicación no DOGA (mércores 12 de maio de 2010).

 

 

Convocatorias en negociación

Persoal de laboratorio

Promocións sen mobilidade derivadas da Transitoria II

Normalización Lingüística

 

Temarios

A Universidade, xunto co anterior comité de empresa, tiña elaborados os temarios para as prazas pendentes de convocar. Dado que había traballadores que tiñan coñecemento deles en tanto que outros non, procedemos a súa publicación:  descarga en formato zip.

O Comité actual vai proceder a súa revisión ao remate da negociación do convenio. Non se trata de facelos de novo senón de comprobar que non haxa erros, da adecuación ao posto e buscando unha certa homoxeneización.

Estivo á disposición dos interesados a conta de correo temariosudc@gmail.com para que enviaran as súas valoracións. A conta de correo está xa pechada.

 

Agradecemos a colaboración de todos os que participaron.