Facultade de Ciencias da Saúde

A Facultade de Ciencias da Saúde créase no ano 2001 (DOG de 12 de decembro de 2001) e inclúe o Departamento de Medicina.
A súa oferta formativa é:
- Grao en Terapia Ocupacional, recoñecida en España como a titulación máis prestixiosa desta disciplina científica e a primeira en adaptarse aos ensinos do Espazo Europeo de Educación Superior.
- Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria. Ofrece tres especialidades:
Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida, presencial.
Fundamentos de Investigación Biomédica, presencial.
Investigación Clínica, presencial e on-line.
- Máster Interuniversitario en Xerontoloxía Clínica, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, presencial.
- Máster Interuniversitario en Ciencia e Tecnoloxía en Termalismo e Balneoterapia, en colaboración coa Universidade de Vigo, presencial e on-line.
Os másteres están dirixidos a profesionais do ámbito de Ciencias da Saúde e a outras afíns relacionadas coa asistencia e a investigación sanitaria. Constitúen o período de formación do/do Programa/s de Doutoramento en Ciencias da Saúde adscritos ao Departamento de Medicina.
A Facultade de Ciencias da Saúde conta cun sistema de garantía interna de calidade (SGIC), con obxecto de favorecer a mellora continua das titulacións impartidas, atendendo ao proceso deseñado pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA) e a Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

Facebook: facebook.com/CienciasdaSaude.UDC
Twitter: @FCSaude_UDC
Campus de Oza
15006 A Coruña, A Coruña (03082)
España (ES)

Anatomía e embrioloxía humana

Nome Categoría Dedicación
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo TIT-UN TC Doutor
De Toro Santos, Francisco Javier CAT-EU TC Doutor
Díaz Prado, Silvia María TIT-UN TC Doutor
Fuentes Boquete, Isaac Manuel TIT-UN TC Doutor

Antropoloxía social

Nome Categoría Dedicación
Gárate Castro, Luís Alberto TIT-UN TC Doutor

Cirurxía

Nome Categoría Dedicación
Reimunde Figueira, Pedro Marcos ASOC-3 P3 Doutor

Economía aplicada

Nome Categoría Dedicación
Casal Rodríguez, Bruno INT-SU TC Doutor

Educación física e deportiva

Nome Categoría Dedicación
Arias Rodríguez, Pablo PC-DR TC Doutor
Pombo Fernández, Manuel José P-INEF TC

Enfermería

Nome Categoría Dedicación
García Sánchez, María Matilde TIT-UN TC Doutor
Movilla Fernández, María Jesús TIT-UN TC Doutor
Pérez Castro, Teresa-Rosalía AXU-DR TC Doutor

Enfermería (Podoloxía)

Nome Categoría Dedicación
González Martín, María Cristina PC-DR TC Doutor
López López, Daniel TIT-UN TC Doutor

Enfermería (Terapia Ocupacional)

Nome Categoría Dedicación
Alonso Cadavid, Andrea ASOC-1 P3
Ávila Álvarez, Adriana Ivette PC-DR TC Doutor
Cabarcos Dopico, Vicente ASOC-1 P6
Canosa Domínguez, Nereida María COL TC
Cortés Cabeza, Inés ASOC-1 P3
Dacuña Vázquez, Inés INT-SU P5
Darriba Fraga, María José ASOC-1 P6
De Rosende Celeiro, Iván AXU-DR TC Doutor
Díaz Romero, Paula ASOC-1 P6
Fernández Barreiro, Jorge Juan ASOC-1 P3
Gándara Gafo, Berta ASOC-1 P6 Doutor
García Crespo, María Vanessa ASOC-1 P6
García Gonzalo, Nuria ASOC-1 P6
García Pinto, María del Carmen ASOC-1 P6
Germán Abad, Tatiana ASOC-1 P6
Groba González, María Betania AXU-DR TC Doutor
Hervás Del Valle, María Carmen ASOC-1 P6
López Rodríguez, Lorena ASOC-1 P3
Luaces Gudín, Rufino David ASOC-1 P6
Mansilla Barreiro, Bárbara ASOC-1 P6
Marante Moar, María del Pilar ASOC-1 P6 Doutor
Mendoza Barrán, Ana ASOC-1 P3
Nieto Riveiro, Laura AXU-DR TC Doutor
Pousada García, Thais PC-DR TC Doutor
Rama Fandiño, José Antonio ASOC-1 P6
Rivas Quarneti, Natalia Yanaína AXU-DR TC Doutor
Romeu Ces, Tania ASOC-1 P3
Ruíz Virumbrales, Jorge ASOC-1 P6
Seoane Bouzas, Mª de las Mercedes INT-SU P5
Talavera Valverde, Miguel Ángel ASOC-1 P6 Doutor
Trillo Costa, Javier ASOC-1 P6
Vázquez Otero, Alba María ASOC-1 P6
Viana Moldes, Inés COL TC
Viqueira Rodríguez, Elena María ASOC-1 P6
Vizcaíno Cela, Mirian ASOC-1 P3

Estatística e investigación operativa

Nome Categoría Dedicación
Estévez Pérez, María Graciela TIT-UN TC Doutor
Jácome Pumar, María Amalia TIT-UN TC Doutor
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio PC-DR TC Doutor
Noceda Davila, Diego PC-PD B60
Quintela Del Río, Alejandro Alberto CAT-UN TC Doutor
Vilar Fernández, Juan Manuel CAT-UN TC Doutor

Filoloxía inglesa

Nome Categoría Dedicación
Dopico García, Alberto TIT-EU DR TC Doutor
Floyd Moore, Alan Albert TIT-UN TC Doutor

Filosofía do dereito

Nome Categoría Dedicación
Pereira Sáez, María Carolina PC-DR TC Doutor
Rivas Palá, Pedro TIT-UN P3 Doutor
Vergara Lacalle, Óscar PC-DR TC Doutor

Fisioloxía

Nome Categoría Dedicación
Cordido Carballido, Fernando Pedro CAT-UN TC Doutor
Cudeiro Mazaira, Francisco Javier CAT-UN TC Doutor
De Labra Pinedo, Carmen AXU-DR TC Doutor
Rivadulla Fernández, Juan Casto TIT-UN TC Doutor
Sangiao Alvarellos, Susana TIT-UN TC Doutor

Fisioterapia

Nome Categoría Dedicación
Chouza Insua, Marcelo Javier TIT-EU DR TC Doutor
Meilán Devesa, José Ramón TIT-EU DR TC Doutor

Historia da ciencia

Nome Categoría Dedicación
Sobrido Prieto, María PC-DR TC Doutor

Medicina

Nome Categoría Dedicación
Antón Aparicio, Luís Miguel TIT-UN TC Doutor
Balo García, Aránzazu ASOC-3 P3 Doutor
Blanco García, Francisco Javier TIT-UN TC Doutor
Castro Iglesias, María de los Ángeles TIT-UN TC Doutor
Lorenzo López, Laura PR-RC B80 Doutor
Maseda Rodríguez, Ana Belén PC-DR TC Doutor
Millán Calenti, José Carlos Jesús CAT-UN TC Doutor
Pérez Fontán, Miguel TIT-UN TC Doutor
Vilariño Vilariño, María Isabel TIT-UN TC Doutor

Medicina preventiva e saúde pública

Nome Categoría Dedicación
Delgado Lobete, Laura PC-PD B60
Muñiz García, Javier CAT-UN TC Doutor
Pértega Díaz, Sonia ASOC-3 P6 Doutor
Saleta Canosa, Jesús Luís ASOC-3 P6 Doutor
Seoane Pillado, María Teresa AXU-DR TC Doutor

Microbioloxía

Nome Categoría Dedicación
Poza Domínguez, Margarita ASOC-3 P5 Doutor

Personalidade, avaliación e tratamento psicolóxicos

Nome Categoría Dedicación
Otero Otero, Patricia INT-SU P6 Doutor

Psicoloxía básica

Nome Categoría Dedicación
Del Valle-Inclán Alsina, Fernando MªBenito B. CAT-UN TC Doutor

Psicoloxía evolutiva e da educación

Nome Categoría Dedicación
Cuevas González, Lino Manuel TIT-EU DR TC Doutor

Psicoloxía social

Nome Categoría Dedicación
Espinosa Breen, Pablo Clemente TIT-UN TC Doutor
López-Cortón Facal, Ana María INT-SU P6 Doutor

Psiquiatría

Nome Categoría Dedicación
González-Abraldes Iglesias, Isabel ASOC-3 P3 Doutor
Núñez Pérez, Antonio María TIT-EU TC

Química orgánica

Nome Categoría Dedicación
Pazos Chantrero, Elena PR-RC B80 Doutor

Radioloxía e medicina física

Nome Categoría Dedicación
Concheiro Moscoso, Patricia PC-PD B60
Lodeiro Fernández, Leire ASOC-3 P6 Doutor
Meijide Faílde, Rosa María CAT-EU TC Doutor
Miguéns Vázquez, Xoán ASOC-3 P4
Miranda Duro, María del Carmen PC-PD B60
Montoto Marqués, Antonio ASOC-3 P3 Doutor
Pereira Loureiro, Javier TIT-UN TC Doutor
Rodríguez Sotillo, Antonio ASOC-3 P3
Rodríguez Villamil Fernández, José Luís CAT-EU TC Doutor
Santos Del Riego, Sergio Eduardo CAT-EU TC Doutor

Socioloxía

Nome Categoría Dedicación
Domínguez Rodríguez, Antía INT-SU P6 Doutor
Moré Corral, María Paloma INT-SU TC Doutor

Resumo de infraestruturas

A información amosada é subministrada polo Sistema de Xestión de Espazos da UDC.

Equipo de goberno

Decano/a

  • Ávila Álvarez, Adriana Ivette

Vicedecano/a

  • Canosa Domínguez, Nereida María

Secretario/a de Facultade

  • De Rosende Celeiro, Iván

Coordinador/a Mestrado

  • Díaz Prado, Silvia María
  • Millán Calenti, José Carlos Jesús

Secretario/a do Decanato

  • Ramos Guerreiro, Lucía