Facultade de Informática

A Facultade de Informática de A Coruña (FIC) é o centro de referencia dos estudos universitarios en Informática de Galicia, por traxectoria, número de alumnado, profesorado e investigadores/as, titulacións impartidas, programas de doutoramento e pola implicación da súa actividade docente e investigadora co tecido produtivo da Comunidade Autónoma.

O título de Graduado/a en Enxeñaría Informática pola UDC propón a integración de todas as especialidades existentes en España, sendo o único título en Galicia que asegura unha cobertura de todas as competencias que poden adquirirse hoxe en día no ámbito da Enxeñaría Informática: o estudante poderá elixir en 3.º curso entre as especialidades de Computación, Enxeñaría de Computadores, Sistemas de Información, Tecnoloxías da Información e Enxeñaría do Software.

A FIC oferta seis mestrados universitarios en Enxeñaría de Sistemas Informáticos, en Enxeñaría Matemática, en Tecnoloxías da Información e Comunicación en Redes Móbiles, en Técnicas Estatísticas, en Computación e en Computación de Altas Prestacións, e cinco programas de doutoramento completan a formación en posgrao desde o curso 2010/2011.
Campus de Elviña
15071 A Coruña, A Coruña (03082)
España (ES)

Álxebra

Nome Categoría Dedicación
Aguado Martín, María Felicidad TIT-UN TC Doutor
Barja Pérez, José María Pedro Ant CAT-UN TC Doutor
Costoya Ramos, María Cristina PC-DR P8 Doutor
Doncel Juárez, José Luís TIT-UN TC Doutor
Pérez Vega, Gilberto TIT-UN TC Doutor
Souto Salorio, María José CAT-EU TC Doutor
Vidal Martín, Concepción TIT-UN TC Doutor
Vieites Rodríguez, Ana María PC-DR TC Doutor

Arquitectura e tecnoloxía de computadoras

Nome Categoría Dedicación
Álvarez Martínez, Millán PC-PD B60
Amor López, Margarita TIT-UN TC Doutor
Andión Fernández, José Manuel INT-SU P6 Doutor
Andrade Canosa, Diego PC-DR TC Doutor
Arenaz Silva, Manuel Carlos TIT-UN TC Doutor
Darriba López, Diego AXU-DR TC Doutor
Doallo Biempica, Ramón CAT-UN TC Doutor
Enes Álvarez, Jonatan PC-PD B60
Fraguela Rodríguez, Basilio Bernardo TIT-UN TC Doutor
González Domínguez, Jorge AXU-DR TC Doutor
González Gómez, Patricia TIT-UN TC Doutor
Horro Varela, Marcos PC-PD B60
López López, Eric PC-PD B60
López Taboada, Guillermo TIT-UN TC Doutor
Martín Santamaría, María José TIT-UN TC Doutor
Padrón González, Emilio José PC-DR TC Doutor
Pardo Martínez, Xoán Carlos PC-DR TC Doutor
Ponte Fernández, Christian PC-PD B60
Porta Trinidad, Juan INT-SU P6 Doutor
Rey Expósito, Roberto AXU-DR TC Doutor
Rodríguez Álvarez, Gabriel PC-DR TC Doutor
Rodríguez Osorio, Roberto TIT-UN TC Doutor
Sanjurjo Amado, José Rodrigo TIT-UN TC Doutor
Touriño Domínguez, Juan CAT-UN TC Doutor
Vázquez Regueiro, Carlos TIT-UN TC Doutor
Veiga Fachal, Jorge PC-PD B60
Vidal Paz, José TIT-EU TC

Bioquímica e bioloxía molecular

Nome Categoría Dedicación
Becerra Fernández, Manuel TIT-UN TC Doutor
Cerdán Villanueva, María Esperanza CAT-UN TC Doutor
González Siso, María Isabel CAT-UN TC Doutor
Lamas Maceiras, Mónica PC-DR TC Doutor
Rodríguez Belmonte, María Esther TIT-UN TC Doutor
Rodríguez Torres, Ana María TIT-UN TC Doutor
Vizoso Vázquez, Ángel José INT-SU P6 Doutor

Ciencia da computación e intelixencia artificial

Nome Categoría Dedicación
Alonso Betanzos, María Amparo CAT-UN TC Doutor
Alonso Pardo, Miguel Ángel TIT-UN TC Doutor
Alonso Ríos, David AXU-DR TC Doutor
Andrade Garda, Javier TIT-UN TC Doutor
Arcay Varela, Bernardino CAT-UN TC Doutor
Ares Casal, Juan Manuel TIT-UN TC Doutor
Barreira Rodríguez, María Noelia PC-DR TC Doutor
Barreiro García, Álvaro CAT-UN TC Doutor
Becerra Permuy, José Antonio TIT-UN TC Doutor
Bellas Bouza, Francisco Javier TIT-UN TC Doutor
Bolón Canedo, Verónica AXU-DR TC Doutor
Bóveda Álvarez, María Carmen TIT-EU DR TC Doutor
Cabalar Fernández, José Pedro TIT-UN TC Doutor
Cabrero Canosa, Mariano Javier TIT-UN TC Doutor
Cabrero Souto, David PC-DR TC Doutor
Carballal Mato, Adrián AXU-DR TC Doutor
Casanova Crespo, José María INT-SU P5
Castro Martínez, Alfonso PC-DR TC Doutor
Castro Souto, Laura Milagros PC-DR TC Doutor
Cedrón Santaeufemia, Francisco Abel PC-PD B60
Dafonte Vázquez, José Carlos TIT-UN TC Doutor
Dorado De La Calle, Julián Alfonso CAT-UN TC Doutor
Fernández Blanco, Enrique AXU-DR TC Doutor
Fernández Lozano, Carlos AXU-DR TC Doutor
Fontenla Romero, Óscar TIT-UN TC Doutor
García Vázquez, Rafael Carlos CAT-EU TC Doutor
Gestal Pose, Marcos TIT-UN TC Doutor
Gómez García, Ángel ASOC-3 P3 Doutor
Gómez Rodríguez, Carlos TIT-UN TC Doutor
González Penedo, Manuel Francisco TIT-UN TC Doutor
Graña Gil, Jorge María TIT-UN TC Doutor
Guijarro Berdiñas, Berta María TIT-UN TC Doutor
Hernández Pereira, Elena María TIT-UN TC Doutor
Jorge Castro, José Santiago PC-DR TC Doutor
López Otero, Paula PR-PX-CTI B80 Doutor
Martínez Pérez, María INT-SU TC Doutor
Mato Abad, Virginia AXU-DR TC Doutor
Molinelli Barba, José María TIT-EU TC
Monroy Camafreita, Juan INT-SU TC Doutor
Morán Fernández, Laura INT-SU P6
Moret Bonillo, Vicente CAT-UN TC Doutor
Mosqueira Rey, Eduardo TIT-UN TC Doutor
Munteanu, Cristian Robert PC-DR TC Doutor
Novo Buján, Jorge AXU-DR TC Doutor
Ortega Hortas, Marcos PC-DR TC Doutor
Parapar López, Javier AXU-DR TC Doutor
París Fernández, Javier INT-SU TC
Paz López, Alejandro ASOC-3 P5 Doutor
Pazos Sierra, Alejandro Celestino CAT-UN TC Doutor
Pedreira Souto, Maria de las Nieves TIT-UN TC Doutor
Pérez Otero, Ramón TIT-UN TC Doutor
Pérez Sánchez, Beatriz PC-DR TC Doutor
Porto Pazos, Ana Belén TIT-UN TC Doutor
Quintela Carreira, Juan José ASOC-3 P3
Rabuñal Dopico, Juan Ramón CAT-UN TC Doutor
Rivero Cebrián, Daniel PC-DR TC Doutor
Rodríguez Rubio, Miguel José CAT-EU TC Doutor
Rodríguez Yáñez, Santiago TIT-UN TC Doutor
Romero Cardalda, Juan Jesús PC-DR TC Doutor
Rouco Maseda, José INT-SU TC Doutor
Sánchez Maroño, María Noelia PC-DR TC Doutor
Sánchez Penas, Juan José ASOC-3 P5
Santos Del Riego, Antonino TIT-UN TC Doutor
Santos Reyes, José CAT-UN TC Doutor
Suárez Garaboa, Sonia María PC-DR TC Doutor
Suárez Hervella, Álvaro PC-PD B60
Valcarce Silva, Daniel PC-PD B60
Valderruten Vidal, Alberto TIT-UN TC Doutor
Varela Miguéns, Daniel PC-PD B60
Vázquez Naya, José Manuel PC-DR TC Doutor
Vilares Ferro, Jesús TIT-UN TC Doutor
Yáñez Izquierdo, Antonio Fermín TIT-EU TC

Dereito penal

Nome Categoría Dedicación
Faraldo Cabana, Patricia CAT-UN TC Doutor

Economía financeira e contabilidade

Nome Categoría Dedicación
Anido Martínez, Cristina INT-SU TC
Boedo Vilabella, Lucía TIT-EU DR TC Doutor
Echevarría Canoura, Margarita ASOC-3 P6
Lado Sestayo, Rubén AXU-DR TC Doutor
López Pampín, José Carlos ASOC-3 P6
Miñones Crespo, Ramón TIT-EU TC
Peón Pose, David Olegario AXU-DR TC Doutor
Puime Guillén, Félix ASOC-3 P6
Rodríguez Sánchez, Carlos Enrique ASOC-3 P3

Enxeñaría mecánica

Nome Categoría Dedicación
Lugrís Armesto, Urbano PC-DR TC Doutor

Enxeñaría telemática

Nome Categoría Dedicación
Álvarez Díaz, Manuel PC-DR TC Doutor
Bellas Permuy, Fernando TIT-UN TC Doutor
Cacheda Seijo, Fidel TIT-UN TC Doutor
Carneiro Díaz, Víctor Manuel TIT-UN TC Doutor
Fernández Iglesias, Diego PC-DR TC Doutor
Fernández López-Vizcaíno, Manuel INT-SU TC
López Mato, Javier ASOC-3 P6 Doutor
Losada Pérez, José INT-SU P6 Doutor
Montoto Castelao, Paula PC-DR TC Doutor
Nóvoa Manuel, Francisco Javier PC-DR TC Doutor
Pan Bermúdez, Carlos Alberto PC-DR TC Doutor
Raposo Santiago, Juan PC-DR TC Doutor

Estatística e investigación operativa

Nome Categoría Dedicación
Aneiros Pérez, Germán TIT-UN TC Doutor
Cao Abad, Ricardo José CAT-UN TC Doutor
Carpente Rodríguez, María Luísa TIT-UN TC Doutor
Costa Bouzas, Julián TIT-UN TC Doutor
Fernández Casal, Rubén PC-DR TC Doutor
Francisco Fernández, Mario CAT-UN TC Doutor
García Jurado, Ignacio Miguel CAT-UN TC Doutor
Lombardía Cortiña, María José TIT-UN TC Doutor
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio PC-DR TC Doutor
Lorenzo Freire, Silvia María TIT-UN TC Doutor
Naya Fernández, Salvador CAT-UN TC Doutor
Noceda Dávila, Diego PC-PD B60
Novoa Flores, Guido Ignacio PC-PD B60
Presedo Quindimil, Manuel Antonio TIT-UN TC Doutor
Tarrío Saavedra, Javier INT-SU TC Doutor
Vilar Fernández, José Antonio TIT-UN TC Doutor
Vilar Fernández, Juan Manuel CAT-UN TC Doutor

Filosofía do dereito

Nome Categoría Dedicación
Ballesteros Soriano, Alfonso INT-SU P6 Doutor

Fisioloxía

Nome Categoría Dedicación
Cudeiro Mazaira, Francisco Javier CAT-UN TC Doutor
Rivadulla Fernández, Juan Casto TIT-UN TC Doutor

Linguaxes e sistemas informáticos

Nome Categoría Dedicación
Cerdeira Pena, Ana Belén AXU-DR TC Doutor
Condori Fernández, Olinda Nelly INT-SU P6 Doutor
Cortiñas Álvarez, Alejandro INT-SU TC Doutor
De Bernardo Roca, Guillermo INT-SU TC Doutor
Fariña Martínez, Antonio TIT-UN TC Doutor
González Ares, Luís Andrés TIT-EU DR TC Doutor
Ladra González, Susana PC-DR TC Doutor
López Rodríguez, Juan Ramón PC-DR TC Doutor
Paramá Gabia, José Ramón TIT-UN TC Doutor
Pedreira Fernández, Óscar PC-DR TC Doutor
Rodríguez Brisaboa, María Nieves CAT-UN TC Doutor
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel PC-DR TC Doutor
Rodríguez Penabad, Miguel TIT-UN TC Doutor
Saavedra Places, María de los Ángeles TIT-UN TC Doutor
Silva Coira, Fernando ASOC-3 P6 Doutor
Varela Rodeiro, Tirso PC-PD B60

Matemática aplicada

Nome Categoría Dedicación
Arregui Álvarez, Iñigo TIT-UN TC Doutor
Calvo Garrido, María Del Carmen INT-SU P6 Doutor
Cendán Verdes, José Jesús TIT-UN TC Doutor
Ferreiro Ferreiro, Ana María PC-DR TC Doutor
García Abel, Marta TIT-EU TC
García Rodríguez, José Antonio TIT-UN TC Doutor
González Taboada, María TIT-UN TC Doutor
Hervella Nieto, Luís María TIT-UN TC Doutor
Iglesias Otero, María Teresa TIT-UN TC Doutor
Prieto Aneiros, Andrés PC-DR TC Doutor
Rodríguez Seijo, José Manuel TIT-UN TC Doutor
Salvador Mancho, Beatriz PC-PD B60
Suárez Taboada, María INT-SU TC Doutor
Vázquez Cendón, Carlos CAT-UN TC Doutor

Radioloxía e medicina física

Nome Categoría Dedicación
Pereira Loureiro, Javier TIT-UN TC Doutor

Tecnoloxía electrónica

Nome Categoría Dedicación
Barreiro Álvarez, Manuel ASOC-3 P6
Brégains Rodríguez, Julio Claudio PC-DR TC Doutor
Castro Castro, Paula María PC-DR TC Doutor
Fernández Caramés, Tiago Manuel AXU-DR TC Doutor
Fresnedo Arias, Óscar INT-SU TC Doutor
García Naya, José Antonio PC-DR TC Doutor
González Coma, José Pablo PR-PX-CTI B80 Doutor
González López, Miguel TIT-UN TC Doutor
Iglesia Iglesias, Daniel Ismael PC-DR TC Doutor
Lamas Seco, José Juan TIT-UN TC Doutor
Vázquez Araújo, Francisco Javier PC-DR TC Doutor

Teoría do sinal e comunicacións

Nome Categoría Dedicación
Castedo Ribas, Luís CAT-UN TC Doutor
Dapena Janeiro, Adriana TIT-UN TC Doutor
Escudero Cascón, Carlos José TIT-UN TC Doutor

Xenética

Nome Categoría Dedicación
González Tizón, Ana María PC-DR TC Doutor
Martínez Lage, Andrés TIT-UN TC Doutor
Naveira Fachal, Horacio CAT-UN TC Doutor
Vila Taboada, Marta PC-DR TC Doutor

Resumo de infraestruturas

A información amosada é subministrada polo Sistema de Xestión de Espazos da UDC.

Equipo de goberno

Decano/a

  • Hervella Nieto, Luís María

Vicedecano/a

  • Cabrero Canosa, Mariano Javier
  • González Gómez, Patricia
  • Iglesia Iglesias, Daniel Ismael
  • Pedreira Fernández, Óscar
  • Pedreira Souto, Maria de las Nieves

Secretario/a de Facultade

  • Ortega Hortas, Marcos