CATÁLOGO SERVIZO DE PUBLICACIÓNS

Ir a la página de inicio
Publicación Periódica

8
......................

Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña

Director/es: Ramón Perfecto Rodríguez Montero
Editor/es: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
Consello Editorial: 

Volumes:

Ref.Vol. 
8 - 11 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 11 (2007) 
Revisar Publicación
8 - 10 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 10 (2006) 
Revisar Publicación
8 - 9 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 9 
Revisar Publicación
8 - 8 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña.Nº 8 
Revisar Publicación
8 - 7 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Nº 7 
Revisar Publicación
8 - 6 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Nº 6 
Revisar Publicación
8 - 5 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Nº 5 
Revisar Publicación
8 - 4 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Nº 4 
Revisar Publicación
8 - 3 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Nº 3 
Revisar Publicación
8 - 2 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Nº 2 
Revisar Publicación
8 - 1 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Nº 1 
Revisar Publicación


Dereito

ISSN: 1138-039X
Contactos: