Programa de doutoramento DOMAR

O programa de doutoramento denominado “Marine Sciences, Technology and Management” (DO*MAR) que pretende fortalecer e estender estas illas de cooperación incorporando unha estrutura que achegue visión, estratexia e sostibilidade á formación posgraduada no ámbito mariño.

O programa de docutoramento DOMAR conta cunha comisón executiva e unha comisión académica na que participan os seguintes representantes da UDC:

Comisión executiva

Rodolfo Barreiro - rodbar@udc.es

Comisión académica

Rodolfo Barreiro Lozano - rodbar@udc.es

José Antonio Orosa García - jaorosa@udc.es

Marta García Pérez - martagp@udc.es

Enrique Peña González - epena@udc.es

Fernando López Peña - fernando.lopez.pena@udc.es