Grupo de traballo do Campus do Mar na UDC

Co fin de difundir as actividades do Campus do Mar e de coordinar a participación da UDC constituíuse un grupo de traballo no que se integrarán representantes de todos os centros e liñas de traballo interesadas en participar activamente no Campus do Mar.

Os membros do grupo de traballo da UDC para o Campus do Mar son:

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

Ricardo Cao Abad - rcao@udc.es

Jerónimo Puertas Agudo - jpuertas@udc.es

PDI

Rodolfo Barreiro Lozano - rodbar@udc.es

Luis Fernández Rodríguez - luisfdez@udc.es

Antonio García Allut - angaat@telefonica.net

Fernando González Laxe - laxe@udc.es

Enrique Peña González - epena@udc.es

Francisco Javier Sanz Larruga - fjsanz@udc.es

Ramon Manuel Yáñez Brage - ramon.yanez@udc.es