Presenza da UDC nas comisións executivas

A gobernanza do Campus do Mar baséase nun equipo de xestión liderado por recursos humanos con experiencia.

O principal papel asignado ao equipo de goberno do Campus do Mar será o de articular ao más alto nivel todo o equipo de xestión e as diferentes entidades, comisións e recursos que compoñen a súa estrutura.

Comisión Executiva de Docencia

Javier Sanz Larruga - fjsanz@udc.es 

Comisión Executiva de Internacionalización

José Manuel Sobrino - j.sobrino@udc.es

Comisión Executiva de Investigación

Enrique Peña González - epena@udc.es 

Comisión Executiva de Transferencia

Luis Fernández Rodriguez (director) -luisfdez@udc.es

Ramón Yáñez Brage - ramón.yañez@udc.es

Comisión Executiva de Proxección Social e C.C.

Antonio García Allut - antonio.allut@udc.es