Wiley Online Library

Acceso

Acceso mediante autenticación institucional (Shibboleth)

Información:

 • Materia: multidisciplinar
 • Contido: máis de 2200 revistas
 • Cobertura: depende do título
 • Idioma: inglés
 • Termos de uso:
  • Os usuarios autorizados poderán descargar, ver, copiar, gardar ou imprimir copias simples dos distintos artigos, capítulos ou entradas de produtos electrónicos, para o seu uso persoal, académico, investigador e comercial interno. Ademáis poderán transmitir ese mismo material a terceiros cos fins anteriormente ditos, pero nunca para a revenda.
  • Uso docente: os profesores poderán descargar e imprimir varias copias de materiais de produtos electrónicos para uso na aula (bibliografía recomendada), e distribuilas entre os seus alumnos, sen custo para eles ou cunha tarifa para cubrir gastos.
  • Préstamo interbibliotecario: unicamente está permitida a copia impresa.

Axuda:

Guía