PsycCRITIQUES

Acceso

Aínda que deixou de publicarse en 2017, é posible consultar a versión histórica da base de datos.

Información:

  • Materia: psicoloxía
  • Contido: publicación seriada electrónica producida pola APA de reseñas de libros. Destacan as revisións a texto completo de manuais e libros profesionais de psicoloxía. Tamén comprende revisións desde unha perspectiva psicolóxica de películas e libros comerciais.
  • Cobertura: 1956-2017
  • Idioma: inglés