NNN Consult

Recurso en proba

Acceso ao recurso


A partir de hoxe actívase un período de proba a NNN Consult, ferramenta orientada a profesores, alumnos e profesionais de enfermaría que permite o uso das taxonomías enfermeiras NANDA, NOC e NIC para a súa consulta e creación de plans de coidados.
Período de proba: ata o 4 de abril de 2018