Elsevier Clinical Skills

Recurso en proba

Acceso ao recurso


A partir de hoxe actívase un período de proba a Elsevier Clinical Skills, ferramenta online para mellorar o aprendizaxe das técnicas e procedementos de enfermaría.
Ofrece 100 procedementos creados por Elsevier, baseados na evidencia, con animación explicativa. Permite crear os seus propios procedementos e adaptar os existentes aos da propia organización.
Trátase dunha ferramenta de xestión da formación que permite crear os seus propios grupos, asignar tarefas formativas baseadas nos procedemientos e realizar un seguimento do uso, progreso e resultados dos alumnos.


Con Elsevier Clinical Skills poderase:
- Consultar os procedementos de Elsevier creados por enfermeras expertas
- Adaptar os procedementos de Elsevier para aliñalos cos da institución ou crear os propios
- Establecer uns obxectivos de aprendizaxe comúns para toda a organización
- Asignar e avaliar diferentes tareas de aprendizaxe en función de necesidades individuais ou de colectivos específicos
- Monitorizar o progreso nas competencias de cada alumno
- Manter informados a tódolos usuarios das melloras e actividades realizadas na institución


Período de proba: ata o 26 de abril de 2018


Guía de usuario para o alumno
Guía de usuario para o titor
Preguntas máis frecuentes de Elsevier Clinical Skills