AENORmás

Novidades no acceso

A partir de agora, cando se entra por primeira vez nesta base de datos dende un navegador (Mozilla, Explorer, etc.) aparece unha pantalla cunha mensaxe emerxente. Como se pode ver na seguinte pantalla, simplemente desprégase "Indique el perfil de usuario", selecciónase "Personal de universidad", e márcase "Acepto condiciones de uso":

 

ENTRAR_EN_AENOR
Este proceso faise unha soa vez en cada navegador, agás no navegador Google Chrome, xa que esta mensaxe aparece sempre que se accede a AENORmás.