Acceso á Web of Science desde fóra da UDC

Procedemento para o acceso

  1. Premer nesta ligazón (ou en Acceso, na páxina de recurso da WOS no sitio web da Biblioteca da UDC)
  2. Na pantalla seguinte, despregar en "Instituciones Federadas de la FECYT" a pestana de provedores de identidade, escoller “Universidad de A Coruña” e pulsar o botón "Aceptar"webofscience1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. A continuación, rediríxeselle automaticamente á páxina de autenticación na que introducir o nome de usuario e contrasinal dos servizos da UDC.webofscience2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Finalmente, xa no portal da Web of Science, premer o botón "Continue"