Bibliografía recomendada

Aquí podes consultar a bibliografía recomendada do curso, a través dunha simple busca por materia ou por profesor.

Introduce as primeiras palabras da materia. IMPORTANTE: en galego.

 

 Teclea os apelidos do profesor

 

Tamén podes acceder ás materias dos distintos estudos pinchando en cada un dos seguintes botóns:

Grao en Socioloxía

1º Curso

Antropoloxía social e cultural
Economía política
Estatística aplicada ás ciencias sociais 1
Historia política e social contemporánea
Introdución á ciencia política e da administración
Introdución á socioloxía
Métodos e técnicas de Investigación social
Psicoloxía social
Teoría e historia da poboación
Teoría sociolóxica 1

2º Curso

Análise multivariante de datos sociais
Estatística aplicada ás ciencias sociais 2
Estrutura e cambio social
Relacións internacionais
Sistemas políticos comparados
Socioloxía da educación
Socioloxía do traballo
Socioloxía do xénero
Socioloxía económica e das organizacións
Teoría sociolóxica 2

3º Curso

Análise demográfica
Desviación e control social
Metodoloxía da investigación por enquisas
Política social e servizos sociais
Socioloxía da comunicación e da opinión pública
Socioloxía da familia
Socioloxía da saúde e a enfermidade
Socioloxía do consumo e investigación de mercados
Socioloxía política
Socioloxía urbana e ordeamento do territorio

4º Curso

Acción colectiva e cooperación social
Análise de políticas públicas
Análise sociolóxica de textos e discursos
Crecemento e desenvolvemento económico
Estrutura e cambio social de Galicia
Fontes de datos secundarios para o estudo da sociedade
A función dos recursos humanos na empresa
Globalización, medio ambiente e poboación
Historia das ideas e formas políticas
Metodoloxía da investigación etnográfica
Metodoloxía, técnica e estratexias para o deseño e elaboración de proxectos e traballos de investigación
Proxeccións de poboación
Relacións grupais e intervención psicosocial
Risco, cultura e medio ambiente
Socioloxía da cultura e proxectos socioculturais
Socioloxía das migracións

Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

1º Curso

Cambio social, as tendencias do consumo turístico e comportamento do consumidor
Dirección estratéxica das organizacións turísticas
Novas tecnoloxías aplicadas a destinos e produtos turísticos
Planificación e xestión de plans de turismo. O papel das organizacións públicas e privadas
Promoción e comercialización de destinos e produtos turísticos
Turismo e desenvolvemento sostible: a calidade dos destinos e produtos turísticos

2ª Curso

Elaboración de plans estratéxicos de desenvolvemento turístico: estrutura, contidos e metodoloxía
O proceso de investigación en turismo: tipos, estrutura e fases
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos espirituais
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos no espazo litoral e de cruceros
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos de congresos e convencións
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos de patrimonio cultural e natural
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos de saúde e termal
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos deportivos
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos gastronómicos e enolóxicos
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos para grupos especiais
Programa para analise de datos cualitativos con exemplos de turismo
Programa para analise de datos cuantitativos con exemplos de turismo
Técnicas cualitativas aplicadas ao turismo
Técnicas cuantitativas aplicadas ao turismo

Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

1º Curso

Austeridade e precariedade na era da globalización
Deseño, xestión e avaliación de políticas sociais
Dimensión ética e procesos educativos na acción social
Fontes de información e técnicas estatísticas para a análise das políticas sociais
Identidade, alteridade e interseccionalidade
Investigación-acción participativa, acción comunitaria e xestión das organizacións sociais
Modelos de provisión do benestar
Pobreza e desigualdade: debates, medicións e identificación de grupos en risco de exclusión
Políticas sociais en perspectiva comparada
Técnicas cualitativas para a análise dos discursos e as realidades sociais

2ª Curso

Aspectos socioeconómicos da vellez
Cambios sociodemográficos e territoriais
Cooperación, migración e desenvolvemento
Distintas formas de violencia contra as mulleres
Diversidade familiar, relacións interxeracionais e mediación familiar
Historia das teorías feministas
Historia e teorías dos movementos migratorios
Integración e convivencia intercultural
Intervención socioeducativa con persoas maiores
Migracións e mercado de traballo
O modelo migratorio español
Orientación socioeducativa para a igualdade
Políticas de atención ás persoas maiores
Políticas de igualdade
Políticas migratorias e dereito das migracións
Xénero e sexualidade. Desafíos e respostas
Xénero, traballo e coidados
Deseño de proxectos e traballos de investigación
Taller de actualización e transferencia