Como realizar copia de seguridade dos certificados

Cando descarga un certificado da FNMT, o máis habitual é que a descarga se faga instalando o certificado no navegador no que se fixo a descarga. Unha vez realizada esta operación é probable que desexe facer outras operacións como extraer o certificado a un arquivo para importalo noutros navegadores ou ben importalo nunha tarxeta criptográfica como a tarxeta de identificación universitaria.


Importante: O certificado está formado por unha clave pública e unha clave privada. A clave privada é persoal e nunca debe ser proporcionada a terceiros baixo ningunha circunstancia. Se desexa importar o certificado noutro navegador ou nunha tarxeta, ou ben desexa gardar nun lugar seguro unha copia de seguridade do certificado debe marcar exportar a clave privada cando realice unha exportación. Se o que desexa é enviar a alguén a súa clave pública para que lle envíen correos electrónicos cifrados ten que exportar o certificado sen a clave privada.

 

Como exportar, importar ou eliminar un certificado do navegador

 

Recomendamos a todos os usuarios que realicen unha copia de seguridade do seu Certificado nun dispositivo de almacenamiento externo.
Unha vez exporte o seu certificado e consiga a súa copia de seguridade, poderá conservalo no dispositivo que elixa (p.ej. nunha tarxeta criptográfica ou USB ). Desta forma, aínda que o seu equipo resulte danado e pérdao, poderá seguir facendo uso do seu Certificado Digital ou instalalo de novo.
Recorde que ao realizar a copia de seguridade pediráselle unha contrasinal para protexer o arquivo que se xera (extensións ".pfx" ou ".p12"). Debe custodiar o devandito arquivo e contrasinal xa que nun futuro solicitaráselle para poder reinstalar o seu certificado.

 

Instrucións para a exportación do Certificado