Bolsas Santander Crue-Cepyme de prácticas en empresas

Convocatoria de 92 bolsas para o curso 2016/2017

Data de publicación: 7 de abril

Bolsas Santander Crue-Cepyme Prácticas en Empresas 2016/2017

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas

Data de publicación: 28 de abril

Bolsas Santander Crue-Cepyme de prácticas en empresas

Corrección de erros á listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas

Data de publicación: 3 de maio

Bolsas Santander Crue-Cepyme Prácticas en Empresas 2016/2017

Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas

Data de publicación: 12 de maio

Bolsas Santander CRUE-CEPYME Prácticas en Empresas 2016/2017

Primeira listaxe

Data de publicación: 6 de xuño

Bolsas Santander Crue-Cepyme de prácticas en empresas

Primeira listaxe de renuncia

Data de publicación: 13 de xuño

Bolsas Santander Crue-Cepyme de prácticas en empresas

Segunda listaxe de renuncia

Data de publicación: 3 de agosto

Bolsas Santander Crue-Cepyme de prácticas en empresas

Oitava listaxe de resolución de adxudicatarios

Data de publicación: 10 de agosto

Bolsas Santander Crue-Cepyme de prácticas en empresas

Terceira listaxe de renuncia

Data de publicación: 1 de setembro

Bolsas Santander Crue-Cepyme de prácticas en empresas

Cuarta listaxe de renuncia

Data de publicación: 1 de setembro

Bolsas Santander CRUE-CEPYME Prácticas en Empresas 2016/2017

Data de publicación: 4 de outubro

Bolsas Santander CRUE-CEPYME Prácticas en Empresas 2016/2017

Data de publicación: 12 de outubro