Axudas 2017/2018 para estudantes con necesidades educativas especiais

Convocatoria para o curso 2017/2018

Data de publicación: 29 de setembro

Resolución provisional

Data de publicación: 27 de outubro

Resolución definitiva Axudas estudantes con necesidades educativas especiais

Data de publicación: 10 de novembro