Consello de Goberno da UDC

Sesión ordinaria o 28 de novembro

Día: 28 de novembro de 2017

Hora: 9:00 h en primeira convocatoria e 9:30 h en segunda convocatoria

Lugar: Sala do Consello de Goberno (2º andar da Reitoría). A Maestranza nº 9

Orde do día

 1. Informe do reitor
 2. Aprobación, se proceder, do borrador da acta da sesión ordinaria do 30 de outubro de 2017
 3. Contratos e convenios
 4. Proposta de adhesión ao manifesto Cuac FM polo dereito a comunicar
 5. Proposta de premios Universidade da Coruña à excelencia académica no bacharelato – Curso 2017/2018
 6. Aprobación do calendarios de novas propostas e modificacións de títulos oficiais de grao, mestrado e doutoramento para a súa implantación no curso 2019-2020
 7. Títulos propios de posgrao
 8. Proposta de OPE complementaria 2017 de prazas estable de PDI
 9. Solicitude de cambio de departamento da Área de Física da Materia Condensada
 10. Proposta de creación de seccións departamentais (Dpto. de Enxeñaría de Computadores)
 11. Quenda aberta de intervencións

A documentación relativa aos puntos da Orde do día está ao seu dispor no repositorio institucional habilitado a tal efecto para todos os membros do Consello de Goberno.

Convocatoria