HISPANIA

Grupo de investigación HISPANIA

 

HISPANIA (Grupo de investigación en Lengua, Literatura y Cultura Hispánica) (G000208) está inscrito no Catálogo de Investigación da Universidade da Coruña por acordo da Comisión de investigación desde o 24 de outubro de 2005.

O grupo está formado por profesores de Lengua e Literatura Española do Departamento de Filoloxía Española e Latina da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña e distintos colaboradores, da propia universidade e de outras universidades españolas e estranxeiras. O grupo integra diversos equipos que traballan en diferentes líneas de investigación, que teñen como interés común o estudio e investigación da Lingua, Literatura e Cultura española e hispanoamericana desde a Idade Media ata a época contemporánea.

Resultados da avaliación externa: O grupo someteuse á avaliación por parte da ANEP (Ministerio de Economía y Competitividad) dentro do "Proceso de evaluación externo de los grupos de investigación del Catálogo de la UDC" (2011-2014), acadando unha puntuación de 45 puntos sobre 50 posibles. Varios dos seus membros foron calificados con A (a máxima calificación posible: "Excelente, calidad comparable a nivel internacional en esa área científica").

 

Contacto

Coordinadora: Nieves Pena Sueiro

Departamento de Letras
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira s/n
15071 A Coruña
España

Teléfono: 981 167 000 (ext. 1858)
Fax: +34 981 167 151

Correo electrónico: grupo.hispania@udc.es

Actualidade