REUNIÓN DA XUNTA DE PERSOAL

 

Reunión da Xunta de Persoal do 02/03/2017

Fecha de publicación 2 de marzo

Proposta Modificación RPT 2016

Fecha de publicación 16 de marzo

Resumo reunión Xunta de Persoal 07.04.2017

Fecha de publicación 10 de abril

Reunión Xunta de Persoal coa Xerencia 06/06/2017

Fecha de publicación 8 de junio