Promocións

promocions

Novidades sobre as promocións internas

Texto da convocatoria de promocións 2016, enviado pola Xerencia o día 11/08/2016, previo á súa publicación no DOG.

Acordo de calendario de promocións, votado o día 12 de decembro de 2015

Convocatoria do proceso de formación

Revisión dos temarios. Acordos acadados por unanimidade na reunión da Xunta de Persoal de 17 de marzo de 2016, e pendentes de revisar coa Xerencia. As modificacións propostas na parte específica comunicarémosvolas cando concretemos todos os temarios.

Proposta de convocatorias remitidas pola Xerencia para revisión da Xunta de Persoal. Faltan as convocatorias das Escalas Técnicas.
Temarios revisados pola Xunta de Persoal e enviados á Xerencia.
Baremo para a fase de concurso da promoción interna, revisado pola Xunta de Persoal e enviado á Xerencia.

 

Temarios definitivos acordados o día 06.05.2016

Escala Xeral

Xestión
Administrativo

Escala Bibliotecas

Facultativo
Axudante

Escala Técnica

Conserxe
Auxiliar de Servizo
Especialista de Correos
Especialista de Oficios
Condutor
Telefonista
Mariñeiro
Socorrista