Economía e Empresa e Informática obteñen a certificación SGIC.

A Facultade de Economía e Empresa e a Facultade de Informática obtiveron a certificación da implantación dos seus Sistemas de Garantía Interna de Calidade. A entrega dos certificados tivo lugar o día 5 de novembro de 2013.

EcoInf_SGIC1

EcoInf_SGIC2