Campus, casa, cidade: laboratorios do cambio

*
*
*
Pertence á UDC
Se é estudante de grao, solicita recoñecemento de créditos (1)
Solicitude de créditos
ACTIVIDADES NAS QUE SE INSCRIBE:
MANCHANDO AS MANS:
OBRADOIROS, TRABALLO DE CAMPO E FERRAMENTAS ONLINE:
Actividades (selecciona as que che interesen):
Selecciona lugar e data dos obradoiros
Os campos marcados cun asterisco (*) son obrigatorios.
    

(1) Nota: a participación nas Conferencias do programa non precisa inscrición; porén, deberán asinar a asistencia os/as estudantes que soliciten recoñecemento de créditos, a 2h por conferencia. O recoñecemento será de 1 crédito cada 10 horas dedicadas.

Calendario dos módulos presenciais dos obradoiros

CUR (Riazor, en fin de semana) // Sábados 10 e 17 de marzo

10/03 Parte I

10:00 - 12:00h. A pegada ecolóxica. A pegada da auga. A contaminación acústica (+4 h de traballo autónomo)
12:30 - 14:00h. Uso sostible das TIC e ferramentas para a xeoreferencia participativa
16:00 - 18:00h. Reciclaxe: Recollida separada residuos. Obradoiro de compostaxe (+3 h de traballo autónomo)

17/03 Parte II

10:00 - 12:00h. Auditoría de augas na casa e no centro (+3 h de traballo autónomo).
12:30 - 14:00h. Auditoría da enerxía na casa e da iluminación do centro (+3 h de traballo autónomo).

Facultade de Ciencias da Educación (Elviña) // Os martes 11:30-14h

20/03. Uso sostible das TIC e ferramentas para a xeoreferencia participativa
3/04. Pegada ecolóxica. Pegada da auga. Contaminación acústica (+3.5 h de traballo autónomo)
10/04. Reciclaxe. Recollida selectiva. Obradoiro de compostaxe (+3 h de traballo autónomo)
24/04. Auditoría da auga na casa e no centro. Auditoría enerxética (+3 h de traballo autónomo)

Os contidos e prazos de realización do traballo autónomo explicaranse durante as sesións presenciais. O módulo de TICs non ten traballo autónomo, xa que o uso destas ferramentas inclúese nos outros módulos.

Outras actividades  (datas pendentes, infórmate máis adiante):

  • Universidade Senior (Riazor)
  • Fac. Fisioterapia e Fac. Ciencias da Saúde (Oza)
  • Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física (Bastiagueiro)

 

De acordo coa Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal 15/1999 do 13 do decembro, infórmase de que os datos solicitados neste formulario serán incorporados a un arquivo automatizado cuxa finalidade é permitir a xestión das actividades propias da Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña.

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación de acordo cos termos establecidos na lexislación vixente, a través do correo oma@udc.gal desta Oficina.