Aníbal Antonio Cavaco Silva

Aníbal Antonio Cabaco Silva

O excelentísimo señor don Aníbal Antonio Cavaco Silva, polos extraordinarios méritos que concorren na súa persoa como escritor, como político e como docente senlleiro no eido da economía.