Plano de normalización da UDC

Membros da comisión de seguimento

Carlos Amoedo Souto (secretario xeral da UDC)
Goretti Sanmartín Rei (directora do SNL)
Profesorado
Antón Álvarez Sousa
Ramón Fernández Cervantes
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Eduardo González Gurriarán
Ana Jesús López Díaz
María Jesús Lorenzo Modia
Estudantado
Emilio Lage Rodríguez
Guillermo Sotillo Louro
Ernesto Vázquez-Rey Farto
PAS
Susana Carballal Graña
Alma Díaz Valerio
Salvador Peña Díaz