Dispoñible unha nova versión de SUXI-XC3

 

Vense de levar a cabo unha actualización da aplicación SUXI-XC que ten como obxectivo mellorar algunha das súas funcionalidades.

Unha información mais completa sobre os ditos cambios está dispoñible no manual incluido na opción "Consultar documentos" da páxina principal da aplicación, seleccionando o documento: "Melloras SUXI-XC Sept 2017"