Plano de estudos

CAMPUS CORUÑA 2017/2018

1º CURSO

OBRIGATORIAS
Exploracións culturais: Arte-Ciencia-Tecnoloxía
Psicoloxía
OPTATIVA 1 materia


2º CURSO
OBRIGATORIAS
Iniciación á Filosofía
Economía Española
OPTATIVA 1 materia

 

3º CURSO
OBRIGATORIAS
Socioloxía
Educación para a Saude no Adulto
OPTATIVA 1 materia

 

4º CURSO
OBRIGATORIAS
Temas penais na sociedade actual
Ciencia para cidadáns de hoxe
OPTATIVA 1 materia


LISTADO DE MATERIAS OPTATIVAS


TALLERES
CAMPUS FERROL 2016/2017

1º CURSO
OBRIGATORIAS
Historia de Europa
Psicoloxía
OPTATIVA 1 materia


2º CURSO
OBRIGATORIAS
Iniciación á Filosofía
Historia da arte
OPTATIVA 1 materia


3º CURSO
OBRIGATORIAS
Socioloxía
Dereito e Sociedade
OPTATIVA 1 materia


4º CURSO
OBRIGATORIAS
Enerxía e medioambiente
Actuacións de uxencia ante situacións de risco vital
OPTATIVA 1 materia


LISTADO DE MATERIAS OPTATIVASTALLERES