Talleres

De xeito voluntario os alumnos poderán matricularse dun ou máis dos seguintes talleres:


CAMPUS CORUÑA 2017/2018:

 

 CAMPUS FERROL 2016/2017:


Pódense retirar os impresos de solicitude de praza nas Secretarías da Universidade Senior, nos seguintes prazos:

 • Preinscrición: Do 26 de xuño ao 30 de xuño.
 • Sorteo de prazas: 7 de xullo
 • Matrícula: Do 10 ao 14 de xullo.


Normas do curso 2016/2017 para os talleres:

 

 • Serán necesarios un mínimo de 20 alumnos/as para seren impartidos os talleres.
 • O número máximo de alumnos/as que se poderán matricular é o seguinte:
  • Taller de Conversación en Lingua Inglesa, un máximo de 30 alumnos/as.
  • Taller de Cultura e Lingua Francesa (non tén número máximo).
  • Taller da Manexo Avanzado de Internet e Multimedia, un máximo de 28 alumnos/as.
  • Taller de Comunicación Social e Capacitación Mediática, un máximo de 28 alumnos/as.
  • Taller Europeo, un máximo de 30 alumnos/as
  • Taller de Coidados en Situacións de Urxencia, un máximo de 30 alumnos/as
  • Taller de Materia e Vida: os segredos da Química, un máximo de 24 alumnos/as
  • Taller de Apreciación e Práctica da Expresión Musical, un máximo de ... alumnos/as
  • Taller de de Cine: Arte e Historia, un máximo de ..... alumnos/as
  • Taller de Manexo Avanzado de Internet e Multimedia, un máximo de ..... alumnos/as
  • Taller de Comunicación non Verbal, un máximo de ..... alumnos/as
    
 • No caso de haber máis solicitudes que prazas utilizarase a letra resultante do sorte do día 7 de xullo para asignación de prazas.
 • Só poderán matricularse en Talleres os alumnos e alumnas que estén a cursar a titulación ou ben os xa graduados e graduadas.
 • No Taller de Manexo Avanzado de Internet e Multimedia, no Taller Europeo e no Taller de Comunicación e Información Audiovisual, é preciso ter coñecementos básicos de informática e internet.
 • O custo dos Talleres é de 50€ cada un.