Normas do curso

NORMAS DO CURSO 2017/2018 PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO

O número de materias das que deberá matricularse é de tres (9 créditos). En primeiro curso, dúas son obrigatorias, Psicoloxía e Exploracións Culturais: Arte-Ciencia-Técnica, e a terceira pódese escoller entre as seguintes:


LISTADO DE MATERIAS OPTATIVAS - CAMPUS DA CORUÑA

 

 

 

LISTADO DE MATERIAS OPTATIVAS - CAMPUS DE FERROL

 

 

Na elección de asignaturas optativas, os alumnos de 2º, 3º e 4º teñen preferencia.


Ademais das tres materias, poderán matricularse nos talleres, do 7 ao 12 de setembro.


Os/as alumnos/as que formalizaron a preinscrición e non obtiveran praza poderán matricularse como oíntes de dúas materias, do 18 ao 22 de setermbro.

 

DOCUMENTACION NECESARIA PARA MATRICULARSE OS ALUMNOS/AS DE PRIMEIRO CURSO

 

  • Unha fotografía tamaño carné
  • Unha fotocopia do DNI
  • O xustificante de non estar en situación laboral activa: fotocopia da tarxeta da Seguridade Social, INEM, declaración xurada (facilítase un modelo na oficina da Sénior) ou calquera outro documento que o xustifique.
  • A folla de matrícula e o xustificante de ingreso (DARÁSELLE NO MOMENTO NO QUE VEÑA A FORMALIZAR A MATRÍCULA)

 

NORMAS DO CURSO 2017/2018 PARA O ALUMNADO DE 2º, 3º e 4º CURSO

O número de materias en que vostede deberá matricularse é de tres. Dúas son obrigatorias e a terceira optativa a escoller entre as que figuran no impreso de matrícula baixo a denominación de optativas.


IMPORTANTE: Non pode vostede matricularse de materias que xa cursou.


Na elección de materia optativa terán preferencia os alumnos do curso máis alto (4º sobre 3º etc.).


Ademais das tres materias poderá matricularse nos talleres (do 26 ao 30 de xuño) e nun máximo de dúas materias como oínte (do 18 ao 22 de setembro).


O alumnado que non aprobase/xustificase a asistencia algunha das materias en que se matriculou deberá matricularse de novo doutra disciplina adicional para cubrir todos os créditos necesarios por curso.


Lembren achegar a documentación necesaria: a folla de matrícula e o xustificante do ingreso.

 

Alumnos/as Ointes

Os alumnos/as que xa cursaran os catro cursos e obtiveran o título de Graduado Sénior pola Universidade da Coruña, poderán matricularse como oíntes nun máximo de dúas asignatruras nas que non se cubriran as súas prazas con alumnos/as de matrícula oficial. O prazo de matrícula como oíntes será do 18 ao 22 de setembro.

 

 

O curso comeza o día 9 de outubro.