Impresos de matricula

CAMPUS DE A CORUÑA

 

O trámite de preinscrición (solicitude de praza) para 1º Curso no campus da Coruña pódese realizar on-line, a través da seguinte ligazón: PREINSCRICIÓN ON-LINE


Descargar impreso de preinscrición para os alumnos 1º curso

Descargar impreso de matricula para os alumnos de 1º curso

Descargar impreso de matricula para os alumnos de 2º curso
Descargar impreso de matrícula para os alumnos de 3º curso

No proceso de matrícula para o curso académico 2016-2017, os alumnos e alumnas que se matriculen en 4º curso da Universidade Sénior no Campus da Coruña poderán realizar os trámites de xeito on-line a través da seguinte ligazón: MATRÍCULA ON-LINE
Trátase do primeiro dos pasos para incorporar á totalidade do alumnado da Universidade Sénior de xeito progresivo ao proceso de matrícula on-line.
Para colaborar neste proceso, durante o prazo de matrícula (27 de xuño a 8 de xullo), o persoal da Secretaría asesorará a quen o precise para realizar os trámites on-line e tanto a AulaNet como a Aula de Informática estarán ao dispor dos alumnos/as que o desexen.

 

Preinscrición Talleres - A Coruña
 

 

CAMPUS DE FERROL
Descargar impreso de preinscripción para los alumnos 1º curso
Descargar impreso de matricula para os alumnos de 1º curso
Descargar impreso de matricula para os alumnos de 2º curso
Descargar impreso de matrícula para os alumnos de 3º curso
Descargar impreso de matrícula para os alumnos de 4º curso