Catálogo de materias de grao e master que admiten alumnos e alumnas sénior como ointes

Os nosos alumnos e alumnas, logo de cursar os catro cursos e ter conquerido o título de Graduado Sénior pola Universidade da Coruña, teñen a posibilidade de cursar, como oíntes, asignaturas dalgunha das titulacións de Grao e Master que se imparten na Universidade da Coruña.

O catálogo de materias recolle unha ampla oferta de mateiras que ofertan prazas para os nosos titulados e tituladas da Universidade Sénior:

Catálogo de Materias de Grao que admiten graduados e graduadas sénior como oíntes, no curso 2016-2017

Impreso de solicitude de prazas para titulados/as como alumnos/as oíntes en Materias de Grao. Curso 2016-2017

O prazo de información e matrícula será do 18 ao 22 de xullo.