Visita ao campus da Coruña

Percorrido xeral

  • Para o alumnado de 3º e 4º curso da ESO, de bacharelato e de formación profesional.
  • Visitas: os xoves e os venres desde o 2 de febreiro de 2017 ata o 28 de abril de 2017.

Percorrido personalizado por titulación

Exclusivamente para o alumnado de 2º curso de bacharelato e de 2º de formación profesional, cun máximo de 4 titulacións e 15 alumnos/as por titulación.

Visitas: os meses de marzo, abril e maio

Formulario de preinscrición á visita personalizada

Avaliación da visita personalizada

Percorrido aos centros tecnolóxicos 

A duración será aproximadamente dunha hora para un máximo de 15/20 alumnos/as.

Solicitar a visita a través do correo electrónico sape.difusion@udc.es

 

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC)

Visitas os martes ou os mércores dos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 9:00 a 11:00 horas.

 

Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC)

Estas visitas deberanse solicitar xunto coa visita á Facultade de Informática.

 

Instituto Universitario de Medio Ambiente

Visitas os martes, mércores ou xoves durante o curso académico.

 

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)

Visitas os venres pola mañá dos meses de febreiro, marzo e abril.