Visita ao campus da Coruña

Percorrido xeral

  • Para o alumnado de 3º e 4º curso da ESO, de bacharelato e de formación profesional.
  • Visitas: os xoves e os venres desde o 1 de febreiro de 2018 ata o 27 de abril de 2018.

Percorrido personalizado por titulación

Exclusivamente para o alumnado de 2º curso de bacharelato e de 2º de formación profesional, cun máximo de 4 titulacións e 15 alumnos/as por titulación.

Visitas: os meses de marzo, abril e maio

Formulario de preinscrición á visita personalizada

Avaliación da visita personalizada

Percorrido aos centros tecnolóxicos 

A duración será aproximadamente dunha hora para un máximo de 15/20 alumnos/as.

Solicitar a visita a través do correo electrónico sape.difusion@udc.es ou contactando directamente co centro a visitar.

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC)


Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC)

 
Instituto Universitario de Medio Ambiente (IUMA)


Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)


Servizos de Apoio á Investigación (SAI)