Percorrido por rama de coñecemento Ferrol

Visitas soamente os xoves  do mes de febreiro de 2018. Exclusivamente para o alumnado de  bacharelato e de ciclo superior de formación profesional

PERCORRIDO ÁS 4 ÁREAS DE COÑECEMENTO NO MESMO TEMPO

09:30h- 09:45h   Recepción no salón de actos. Breve presentación do SAPE
09:45h- 09:55h   Centro de Linguas
09:55h-10:00h   distribución do alumnado e profesorado por área aos centros universitarios

Rama de Artes/Humanidades
10:00h - 11:00h Visita á Facultade de Humanidades e Documentación
11:00h fin da visita

Rama de Ciencias e Ciencias da Saúde (esta visita realizarase os luns no caso de  visitar a Clínica Podolóxica)
10:00h - 11:00h Visita á Facultade de Enfermaría e Podoloxía
11:00h - 11:30h traslado á clínica podolóxica
11:30h - 12:30h Visita á Clínica Podolóxica
12:00h fin da visita

Rama de Ciencias Sociais e Xurídicas

10:00h -11:00h Visita á  Facultade de Ciencias do Traballo
11:00h fin da visita

Rama de Enxeñaría e Arquitectura
10:00h -11:00h visita á  Escola Politécnica Superior
11:00h -11:10h traslado
11:10h -12:10h visita á  Escola Universitaria de Deseño Industrial
12:10h -12:40h traslado a Serantes
12:40h -13:40h visita á  Escola Universitaria Politécnica
13:40h. fin da visita

Se se quere visitar EXPONAV o percorrido sería como segue:

09:00h -10:00h Visita á Escola Politécnica Superior
10:00h -10:10h traslado
10:10h -11:10h Visita á Escola Universitaria de Deseño Industrial
11:10h -11:40h traslado a Serantes
11:40h -12:40h Visita á Escola Universitaria Politécnica
12:40h -13:00h traslado a EXPONAV
13:00h -14:00h visita EXPONAV
 

Formulario de preinscrición por rama de coñecemento

Avaliación da visita por rama de coñecemento