Solicitude de visita á UDC. Curso 2017/2018.

SELECCIONE O CAMPUS QUE DESEXA VISITAR
DATOS DO CENTRO VISITANTE
*
*
*
*
*
*
PERSOA DE CONTACTO DO CENTRO VISITANTE
*
*
*
*
*
INDIQUE A DATA PARA A VISITA (Observación: as visitas por rama de coñecemento soamente son para o campus de Ferrol, pero as visitas personalizadas son tanto para o campus da Coruña como de Ferrol. Seleccionar únicamente un tipo de visita. Se está interesado/a nos dous tipos de visita debe cumprimentar dúas solicitudes diferentes)
Visitas por rama de coñecemento no campus de Ferrol (deberá escoller dúas datas por orde de preferencia do mes de febreiro).
Visitas personalizadas por titulación (deberá escoller dúas datas por orde de preferencia dos meses de marzo, abril e maio).
NÚMERO DE PROFESORES/AS QUE VAN ACOMPAÑAR Ó ALUMNADO
SINALE OS CURSOS DE PROCEDENCIA DO ALUMNADO VISITANTE
Cursos de procedencia*
VISITAS POR RAMA DE COÑECEMENTO SOAMENTE PARA A VISITA AO CAMPUS DE FERROL
VISITAS PERSONALIZADAS POR TITULACIÓN (escoller catro titulacións como máximo dun só campus, Ferrol ou Coruña)
Titulacións
Os campos marcados cun asterisco (*) son obrigatorios.
    

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Dados de Carácter Persoal, informámolo/a que os seus datos se incorporarán a un arquivo automatizado.

O uso destes datos terá carácter confidencial e utilizaranse para a xestión administrativa derivada do desenvolvemento das actuacións de información sobre as titulacións, servizos e actividades da Universidade da Coruña.

No caso de non dar o seu consentimento, ou para exercer o seu dereito de acceso, rectificación ou cancelación, rogámoslle que nolo comunique enviando unha mensaxe a sape.difusion@udc.es.