Solicitude de visita á Clínica Podolóxica. Curso 2017/2018.

DATOS DO CENTRO VISITANTE
*
*
*
*
*
*
PERSOA DE CONTACTO DO CENTRO VISITANTE
*
*
*
*
*
INDIQUE A DATA PARA A VISITA
A visita desenvolverase todos os luns lectivos desde 05/02/2018 ata o día 19/03/2018. Deberá escoller duas datas por orde de preferencia.
*
INDIQUE O NÚMERO APROXIMADO DE ALUMNADO QUE VAI ASISTIR
*
NÚMERO DE PROFESORES/AS QUE VAN ACOMPAÑAR Ó ALUMNADO
*
SINALE OS CURSOS DE PROCEDENCIA DO ALUMNADO VISITANTE
Cursos de procedencia*
Os campos marcados cun asterisco (*) son obrigatorios.
    

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Dados de Carácter Persoal, informámolo/a que os seus datos se incorporarán a un arquivo automatizado.

O uso destes datos terá carácter confidencial e utilizaranse para a xestión administrativa derivada do desenvolvemento das actuacións de información sobre as titulacións, servizos e actividades da Universidade da Coruña.

No caso de non dar o seu consentimento, ou para exercer o seu dereito de acceso, rectificación ou cancelación, rogámoslle que nolo comunique enviando unha mensaxe a sape.difusion@udc.es.