Avaliación da participación no programa das visitas á UDC

*
DATOS DO CENTRO
*
*
*
Os campos marcados cun asterisco (*) son obrigatorios.
    

AGRADECEMOS A TÚA COLABORACIÓN

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Dados de Carácter Persoal, informámolo/a que os seus datos se incorporarán a un arquivo automatizado.

O uso destes datos terá carácter confidencial e utilizaranse para a xestión administrativa derivada do desenvolvemento das actuacións de información sobre as titulacións, servizos e actividades da Universidade da Coruña.

No caso de non dar o seu consentimento, ou para exercer o seu dereito de acceso, rectificación ou cancelación, rogámoslle que nolo comunique enviando unha mensaxe a sape.difusion@udc.es.