Resolución provisional das bolsas de formación complementaria do estudantado UDC