2 de maio do 2011
Salón de Actos da Facultade de Ciencias no Campus da Zapateira