Convocatoria contratación laboral PDI (praza 17/9001)

Convocatoria contratación laboral PDI (praza 17/9001)

Anuncio da convocatoria no DOG

Fin prazo presentación de solicitudes: 7 de decembro de 2017

Data de publicación: 22 de novembro do 2017

Relación provisional de admitidos e excluídos praza 17/9001

Data de publicación: 22 de decembro do 2017

Relación definitiva de admitidos e excluídos praza 17/9001

Data de publicación: 17 de xaneiro do 2018

Proceso de selección da praza 17/9001

Criterios de avaliación

17/9001

Proposta da Comisión e acta de puntuacións

17/9001

Resolucións

17/9001

Data de publicación: 7 de marzo do 2018