Convocatoria contratación laboral PDI (prazas 17/4001 a 17/4006)

Data de publicación: 8 de agosto do 2017

Corrección erros convocatoria contratación laboral PDI (pr. 17/4001 a 17/4006)

Data de publicación: 11 de agosto do 2017

Relación provisional de admitidos e excluídos prazas 17/4001 a 17/4006

Data de publicación: 15 de setembro do 2017

Relación definitiva de admitidos e excluídos prazas 17/4001 a 17/4006

Data de publicación: 11 de outubro do 2017

Proceso de selección de prazas 17/4001 a 17/4006

Criterios de avaliación

Proposta da Comisión e acta de puntuacións

Resolucións

Data de publicación: 27 de novembro do 2017