Comisión de Formación

Composición

Presidente:

  • Ramón del Valle López, xerente

Vogais:

  • María José Gómez Rega, xefa do Servizo de PAS
  • María Eugenia Caruncho Gil, representante do Comité de Empresa de PAS laboral
  • María Montserrat Fernández Casal, representante da Xunta de Persoal de PAS funcionario
  • Beatriz Regueira Guntín, representante da Xunta de Persoal de PAS funcionario
  • Carmen Cartamil Obelleiro, representante da Xunta de Persoal de PAS funcionario

Secretaria:

  • Manuela Pinazas, xefa do Negociado de Formación do PAS
Acordos

2013

2014

2015