Promoción interna de PAS funcionario 2016

Data de publicación: 23 de setembro do 2016

Relación provisional admitidos e excluídos promoción interna funcionarios

Data de publicación: 11 de novembro do 2016

Nomeamento de asesora do tribunal

Data de publicación: 1 de febreiro do 2017

Relacion definitiva de admiitidos a probas da subescala de mantementos e de ...

Data de publicación: 2 de febreiro do 2017

Relacion definitiva conserxes, aux. servizos

Relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos con data do primeiro exercicio.

Data de publicación: 2 de febreiro do 2017

Promoción interna de PAS funcionario 2016: relación definitiva de admitidos/as

Facultativos e axudantes de arquivos, bibliotecas e museos

Probas de ingreso na escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos polo sistema de promoción interna

Probas de ingreso na escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos polo sistema de promoción interna

Data de publicación: 7 de febreiro do 2017

Nomeamento de asesor do tribunal da categoría de mariñeiro

Nomeamento de Julio Louro Rodríguez, como asesor do tribunal, para as probas selectivas de promoción interna da categoría de mariñeiro.

Data de publicación: 24 de febreiro do 2017

Cualificacións provisionais do 1º exercicio da subescala de auxiliar de servizos

Cualificacións do 1º exercicio das probas selectivas para o ingreso polo sistema de promoción interna, na escala técnica de especialistas (subescala de conserxe)e na escala té...

Data de publicación: 24 de febreiro do 2017

Relación definitiva de admitidos condutor, correos, mariñeiro, socorrista e...

Relación definitiva de admitidos á convocatoria de probas selectivas para o ingreso na escala técnica de especialistas (subescalas condutor, correos, mariñeiro e socorrista) e ...

Data de publicación: 27 de febreiro do 2017

Relación definitiva admitidos probas selectivas escala xestión promoción interna

Relación definitiva de admitidos á convocatoria de probas selectivas para o ingreso na escala de xestión polo sistema de promoción interna, convocadas por resolución do 31 de a...

Data de publicación: 27 de febreiro do 2017

Relación definitiva de admitidos ingreso escala administrativa promoción interna

Relación definitiva de admitidos á convocatoria de probas selectivas para o ingreso na escala administrativa polo sistema de promoción interna, convocadas por Resolución do 31 ...

Data de publicación: 27 de febreiro do 2017

Nomeamento de asesor para tribunal escalas admon. xeral

Nomear asesora do tribunal escalas admon. xeral a Marisol Ríos Noya, técnico coordinador en normalización lingüística.

Data de publicación: 27 de febreiro do 2017

Cualificacións provisionais 2ª proba escala axudantes arqui. bilbiot. e mus.

ESCALA DE AXUDANTES DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS O tribunal acorda publicar as cualificacións obtidas polas persoas aspirantes que se presentaron á segunda proba.

Data de publicación: 8 de marzo do 2017

Relación provisional 1º exercicio probas promoción interna escala xestión

Relación provisional do primeiro exercicio da fase de oposición das probas selectivas para o ingreso, polo sistema de promoción interna, convocadas por resolución do 31 de agosto de 2016, na escala de xestión da Universidade da Coruña (Grupo A2)

Data de publicación: 17 de marzo do 2017

Puntuación definit. 1º exerc. - Convocatoria 2º exerc. conserxe - aux. serv.

Puntuación definitiva do 1º exercicio e convocatoria do 2º exercicio de conserxes e auxiliares de servizos das probas selectivas para o ingreso, polo sistema de promoción inter...

Data de publicación: 22 de marzo do 2017

Cualificación definitiva 2º exercicio de axudantes de biblioteca

Cualificación definitiva do 2º exercicio do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (Convo...

Data de publicación: 24 de marzo do 2017

Relación definitiva 1º exer. convoc. 2º exer. escala xestión A2

Relación definitiva do primeiro exercicio e convocatoria segundo exercicio das probas selectivas para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de xestión da Univ...

Data de publicación: 4 de abril do 2017

Convocatoria lectura 2º exercicio probas facultativos

O Tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, nas escalas de facultativos e axudantes de arquivos, bibliotecas e museos convo...

Data de publicación: 7 de abril do 2017

Nomeamento asesor tribunal escala xeral

Nomear asesor do tribunal cualificador das probas selectivas para o ingreso nas escalas de administración xeral, polo sistema de promoción interna, a Jesús Manuel Barreira Garc...

Data de publicación: 7 de abril do 2017

Cualificacións provisionais 2ª proba escala facultativos de arq., bib. e mus.

Cualificacións provisionais da segunda proba do proceso de promoción interna para a escala de facultativos de arquivos bibliotecas e museos

Data de publicación: 12 de abril do 2017

Pauta de respostas 2º exercicio escala administrativa

Pauta de respostas do segundo exercicio do proceso de promoción interna para o ingreso na escala administrativa (grupo C1)

Data de publicación: 12 de abril do 2017

Plantilla respostas 2º exercicio subescalas conse. mant. auxi.serv, vixi.

Probas selectivas para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala técnica de especialistas (subescala conserxe) (subescala mantementos) e na escala técnica auxilia...

Data de publicación: 25 de abril do 2017

Cualificacións provisionais 3º exercicio escala de axudantes de a. b. m..

O Tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, nas escalas de facultativos e de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (co...

Data de publicación: 26 de abril do 2017

Follas de respostas 2º exercicio con. ma. cor. soc. telf.

Segundo recolle a Resolución do 31 de agosto de 2016 pola que se convocan as probas selectivas para o ingreso na escala técnica de especialistas da Universidade da Coruña, sube...

Data de publicación: 27 de abril do 2017

Lista provisonal puntuacion 2º exercicio con. ma. cor. soc. telf

Segundo recolle a Resolución do 31 de agosto de 2016 pola que se convocan as probas selectivas para o ingreso na escala técnica de especialistas da Universidade da Coruña, sube...

Data de publicación: 27 de abril do 2017

Listado provisional puntuación 2º exercicio conserx,, mante., aux.serv., vixi.

Probas selectivas para o ingreso, polo sistema de promoción interna, da escala técnica de especialistas (subescala conserxe) e (subescala mantementos) e da escala técnica auxi...

Data de publicación: 28 de abril do 2017

Cualificacións definitivas 2º exercicio facultativos a. b. m.

Tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (convocadas por Resolu...

Data de publicación: 29 de abril do 2017

Cualificacións provisionais 2ª proba escala administrativa

O Tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala administrativa da Universidade da Coruña (grupo C1)(convocado por reso...

Data de publicación: 8 de maio do 2017

Plantilla de respostas 2º exercicio escala xestión A2

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de xestión da Universidade da Coruña (Grupo A2), convocadas por Resol...

Data de publicación: 9 de maio do 2017

Cualificacións provisionais 3º exercicio escala de facultativos de a. b. m..

O Tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (Convocado por Resol...

Data de publicación: 10 de maio do 2017

Cualificacións definitivas 3º exercicio axudantes de a. b. m.

Tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, nas escalas de facultativos e de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (conv...

Data de publicación: 16 de maio do 2017

Listaxe cualificacións definitivas 2º exercicio cond. corr. mariñ. soc. telefon.

O tribunal das escala técnica de especialistas da Universidade da coruña, subescalas C1: condutor, correos, mariñeiro, socorrista e na escala técnica auxiliar, subescala de telefonista (grupo C2), polo sistema de promoción interna, acorda publicar a listaxe das cualificacións definitivas do 2º exercicio e establecer ao abeiro do apartado 2.2 das bases da convocatoria, un prazo de dez días hábiles, para presentar documentación fase concurso

Data de publicación: 24 de maio do 2017

Cualificacións definitivas 3º exercicio facultativos a. b. m.

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (Convocadas por Reso...

Data de publicación: 27 de maio do 2017

Puntuación definitiva 2º exercicio subescalas conse. mant. auxi.serv, vixi.

Probas selectivas para o ingreso, polo sistema de promoción interna, da escala técnica de especialistas (subescalas conserxe e mantementos) e da escala técnica auxiliar (subes...

Data de publicación: 30 de maio do 2017

Cualificacións provisionais 2º exercicio escala de xestión

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de xestión da Universidade da Coruña (gupo A2)(convocadas por resoluc...

Data de publicación: 30 de maio do 2017

Cualificacións definitivas 2º exercicio escala administrativa

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala administrativa da Universidade da Coruña (grupo C1)(Convocadas por res...

Data de publicación: 30 de maio do 2017

Puntuación provisional fase concurso axudantes a. b. e m.

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, nas escalas de facultativos e de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (co...

Data de publicación: 31 de maio do 2017

Promoción interna facultativos convocatoria defensa proxecto

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (convocadas por Reso...

Data de publicación: 2 de xuño do 2017

Cualificacións provisionais 4º exercicio facultativos a.b.m.

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (convocadas por reso...

Data de publicación: 8 de xuño do 2017

Cualificacións definitivas 2º exercicio Grupo A2 escala xeral

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de xestión da Universidade da Coruña (grupo A2), acordou publicar as c...

Data de publicación: 21 de xuño do 2017

Puntuación definitiva do 4ºexercicio Facultativos de a. b. m.

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos acorda, que unha vez...

Data de publicación: 23 de xuño do 2017

Valoración provisional fase concurso conserx. mantem. auxiserv. e vixiante

Valoración provisional da fase concurso das subescalas de conserxe, mantementos, auxiliar de servizos e vixiante.

Data de publicación: 28 de xuño do 2017

Corrección de erros lista definitiva 2º exercicio escala xestión

Tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de xestión da Universidade da Coruña (grupo A2). Corrección dun erro nas puntuacións definitivas do segundo exercicio.

Data de publicación: 28 de xuño do 2017

Puntuación definitiva fase concurso escala axudantes

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, nas escalas de facultativos e de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, re...

Data de publicación: 30 de xuño do 2017

Puntuación final proceso selectivo escala axudantes

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, nas escalas de facultativos e de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, f...

Data de publicación: 30 de xuño do 2017

Valoración provisional fase concurso Facultativos a.b.m.

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, nas escalas de facultativos e de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, fa...

Data de publicación: 30 de xuño do 2017

Corrección de erros puntuación final escala axudantes a.b.m.

Tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, nas escalas de facultativos e de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos: Det...

Data de publicación: 4 de xullo do 2017

Listaxe provisional puntuacións fase de concurso con. corr. mari. socor. telef,

Segundo recolle a Resolución do 31 de agosto de 2016 pola que se convocan as probas selectivas para o ingreso na escala técnica de especialistas da Universidade da Coruña, sube...

Data de publicación: 17 de xullo do 2017

Puntuación definitiva fase concurso escala facultativos

Faise pública a valoración definitiva dos méritos acreditados polas persoas que superaron a fase de oposición

Data de publicación: 24 de xullo do 2017

Puntuación final proceso selectivo escala facultativos

Faise pública a puntuación final do proceso selectivo que está determinada pola suma da fase de oposición e os méritos da fase de concurso

Data de publicación: 24 de xullo do 2017

Cualificacións provisionais 3º exercicio escala xestión A2

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de xestión da Universidade da Coruña (gupo A2)(convocadas por resoluci...

Data de publicación: 24 de xullo do 2017

Puntuación definitiva fase concurso conserxe, mantement., aux. servizos, vixil.

Puntuación definitiva da fase de concurso das probas selectivas para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala técnica de especialistas (subescalas conserxe, mant...

Data de publicación: 31 de xullo do 2017

Listaxe persoas superaron probas selectivas (conserx. mantem. auxiserv. vixi.)

Probas selectivas para o ingreso, polo sistema de promoción interna, da escala técnica de especialistas (subescala conserxe) e (subescala mantementos) e da escala técnica auxil...

Data de publicación: 24 de agosto do 2017

Listaxe definitiva puntuacións fase concurso cond. corr. mariñ. socorr. telef.

O tribunal da Escala técnica de especialistas da UDC, subescala condutor (grupo C1), subescala correos (grupo C1), subescala mariñeiro (grupo C1), subescala socorrista (grupo C...

Data de publicación: 8 de setembro do 2017

Lista cualificacións definitivas prom. int. cond. corr. mariñ. socorr. telef.

O tribunal das probas selectivas para o ingreso na escala técnica de especialistas da UDC, subescalaS: condutor (grupo C1), correos (grupo C1), mariñeiro (grupo C1), socorrista...

Data de publicación: 12 de setembro do 2017

Puntuación definitiva concurso e final do proceso selectivo escala admtva.

Data de publicación: 17 de novembro do 2017

Corrección erros valoración provisional fase concurso prom. interna xestión

Data de publicación: 5 de marzo do 2018

Nomeamento de funcionarios/as de carreira da escala de xestión

Data de publicación: 21 de maio do 2018