Programa Leonardo Da Vinci - Proxecto Hi-Training

2013/2014

Nova ampliación da convocatoria de bolsas para prácticas profesionais no estranxeiro: Proxecto Hi-Training do programa Leonardo Da Vinci

Prazo aberto ata 29/08/2014 ou ata agotar as prazas

Para mais información, contactar por email a hi.training@udc.es ou por tel.: 981 167000 (ext. 1062)

RESOLUCIÓN DA NOVA AMPLIACIÓN DA CONVOCATORIA DA MODALIDADE A) CON EMPRESA DE ACOLLIDA BUSCADA POLO SOLICITANTE PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA TITULADOS RECENTES DA UDC

 

Ampliación da convocatoria de bolsas para prácticas profesionais no estranxeiro: Proxecto Hi-Training do programa Leonardo Da Vinci

Prazo aberto ata 30/04/2014

Para mais información, contactar por email a hi.training@udc.es ou por tel.: 981 167000 (ext. 1062)

Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas da ampliación da convocatoria de 34 estadías para prácticas en empresas para persoas tituladas recentemente na UDC

LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE 34 ESTADÍAS PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA PERSOAS TITULADAS RECENTEMENTE NA UDC (publicada 20/05/14)

 

Resolucións de persoas seleccionadas e suplentes

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE BOLSAS DA AMPLIACIÓN DA CONVOCATORIA DA MODALIDADE A) CON EMPRESA DE ACOLLIDA BUSCADA POLO SOLICITANTE PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA TITULADOS RECENTES DA UDC

 

 

Convocatoria de bolsas para prácticas profesionais no estranxeiro: Proxecto Hi-Training do programa Leonardo Da Vinci

Anexo I: Modalidade A): con empresa de acollida buscada polo participante

Modelo de folla de envío: Rexistro da UDC

Modelo de formulario de solicitude para modalidade A)

Modelo de acordo de prácticas e compromiso de calidade do programa Leonardo da Vinci (Training agreement and Quality commitment Leonardo da Vinci programme- Anexo III)

Anexo II: Modalidade B): sen empresa de acollida 

Modelo de folla de envío: Rexistro da UDC

Modelo de formulario de solicitude para modalidade B)

Prazo aberto ata 15/11/2013

 

Listaxe provisoria de admitidos e excluídos (publicada 20/11/13)

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos (publicada 03/12/13)

Resolución de persoas seleccionadas e suplentes

Resolución para modalidade A (publicada 23/12/13)

Resolución parcial para a modalidade B (sen empresa de acollida) (publicada 09/01/14)

Terceira resolución para modalidades A e B (publicada 29/01/14)